katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 27.1.2006
Otázka:
Chtěla bych se Vás zeptat na podrobnější informace o tzv. Třetích řádech. Dříve jsem si myslela, že sdružuje pouze laiky, kteří složili slib čistoty a necítí se být povoláni pro život v klauzuře. Nyní jsem se doslechla, že je Třetí řád vhodný např. i pro manžele.
Je nutné, aby do něj vstoupili oba manželé nebo je možné, aby do něj vstoupil jen jeden z manželské dvojice? A je možné vstoupit do Třetího řádu jako svobodná a poté se vdát?
Ještě prosím, zda byste mi mohli napsat, jestli se to týká všech Třetích řádů působících v ČR.
Odpověď:
Vaší otázce v podstatě odpovídá otázka č. 1036, tudíž si dovolím citovat tamní odpověď otce Marka Slatinského:

»Třetí řády se vyznačují tím, že jejich členy jsou laici; šťastní manželé, ovdovělí… Jsou „šité na míru“ lidem se světským povoláním. Prostě k nim může patřit každý katolík. Členové totiž nejsou vázáni životem v řeholním společenství a nošením předepsaného svrchního oděvu, ale účastní se dobrého díla Řádu.

Svůj původ mají v oblátech a bratrstvech; také zakladatelé a dobrodinci klášterů byli pro svoji vazbu pohřbíváni v hábitech. Třetí řády (po prvních mužských a druhých ženských větvích) vznikly ve 13. století.

Na starosti je mají řády první, které je duchovně vedou. Proto je nejlepší se přímo obrátit třeba na karmelitány, dominikány, františkány. Něco lze nalézt na Adresáři českého katolického internetu.

V mých silách není všechno vypisovat. (Říká se, že jedna ze tří věcí, kterou neví ani papež, je počet ženských řádů. :-)) A mimo ně existují ještě hnutí Focolare, charismatická obnova a prelatura Opus Dei.
Focolare a Taizé jsou navíc ekumenické.

Těm, kterým nejde o znalosti, ale duchovní život, doporučím vybrat si vhodnou spiritualitu, která by oslovila. A kvůli bližšímu kontaktu a vzájemnému setkávání rozhlédnout se ve vlastním okolí či se optat faráře.«

K Vaší otázce ještě doplňuji, že členem třetího řádu (tzv. terciářem) může být i jeden z manželů, dokonce může být každý z manželů členem jiného třetího řádu. Rovněž není členství v třetím řádu překážkou manželství, protože terciáři neskládají slib čistoty jako řeholníci prvního či druhého řádu (tj. mužské či ženské větve). Pokud vím, platí to pro všechny třetí řády působící v ČR. Situace, kterou jste popisovala (zasvěcený život mimo kláštěrní společenství), odpovídá spíše tzv. sekulárním institutům, nikoli třetím řádům.
Na otázku odpověděl: Zdeněk Drštka
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest