katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 7.10.2009
Otázka:
Obracím se na Vás s dotazem týkajícím se církevního sňatku, který se chystám uzavřít. Můžete mi, prosím, sdělit, zda jsou nějaká předepsaná či jen nezávazná pravidla pro svědka při tomto obřadu? Jsme konvertité, víru i křest jsme přijali až v dospělosti (20 a 21 let). Chci mít za svědka dlouholetého kamaráda, který mě k víře přivedl a je i mým křestním kmotrem, věkově jsme stejně staří. Můžete mi objasnit můj dotaz s ohledem na třeba i starší křesťanskou tradici?
Odpověď:
Samotný Kodex kanonického práva neklade na svědka při svatebním obřadu žádné požadavky (krom toho, aby byli přítomni dva svědkové). Ostatní náležitosti vyplývají z občanského práva, které požaduje, aby svědkové byli zletilí, svéprávní a osobně přítomní uzavření sňatku. Rodinný nebo jiný vztah ke snoubencům nemá právní relevanci v kanonickém (církevním) ani občanském právu. Předpokládá se rovněž, že svědek bude s to porozumět podstatě uzavírání manželství, tzn. vědomě reflektovat samotný úkon, tedy manželský slib. Přitom není požadováno, aby byl sám katolickým křesťanem; jeho vyznání a vztah k církvi rovněž nemá právní relevanci. Svědkové zde totiž zvláštním způsobem zastupují veřejnost, resp. Boží lid – křesťanské manželství je uzavíráno před Bohem a před církví, jelikož samo manželství je obrazem vztahu Krista k církvi, jak o tom píše sv. Pavel (Ef 5,29–32).
Ve Vašem případě není žádná kanonickoprávní překážka, aby jedním z Vašich svědků byl Váš křestní kmotr. Není mi známo ani žádné zvykové právo nebo tradiční podání, které by to znemožňovalo. Výběr svědka (resp. svědků) je čistě na Vás.
Na otázku odpověděl: Zdeněk Drštka
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest