katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 6.3.2002
Otázka:
Co je to mystika? Provozuje se ještě i dnes? Co je jejím obsahem? Nesouvisí s nějakým okultismem? Děkuji za odpověď.
Odpověď:
Mystika v tom nejobecnějším slova smyslu se chápe jako zkušenost vnitřího sjednocení s Bohem či božstvím. Tento pojem je vlastní pro mnoho náboženství, prakticky všechna taková, která uznávají zásadní rozdílnost mezi fyzickým (stvořeným) světem a Bohem (či neosobním božským principem, "duší světa"). Mystik je pak ten, kdo překonává tuto propast a zažívá spojení s Bohem (božstvím), jako by s ním na krátký okamžik splynul. Začívá jakýsi pocit ztráty sama sebe a ponoření se do Boha. Tato mystická zkušenost je vždy časově omezená, není trvalým stavem, jde spíše o "záblesky" sjednocení. Mystika jako vědecká disciplína se pak snaží postihnout a formulovat tuto prožitou zkušenost, sami mystikové hledají způsoby, jak tento zážitek formulovat do slov a sdělit ostatním.
Mystikové různých náboženství zažívají velmi podobné zkušenosti, rozdílnost se objeví především při jejich interpretaci. Tak např. ve východní mystice (buddhizmu, hinduizmu a čínských náboženstvích) se většinou mluví o totálním sjednocením člověka s božství či "světovou duší". Takže se dá tato zkušenost formulovat slovy: "Já jsem Bůh, Bůh je já." Nejde v žádném případě o pyšné vyvyšování se. Naproti tomu v západní mystice je i ve spojení člověka s Bohem zachována rozdílnost osob, není zde identifikace, ale jde o určitou předchuť blaženého patření na Boha.
Jak tohoto mystického zážitku docílit? Existují samozřejmě určité metody, kterými se člověk otevírá božskému působení. Nejde tedy o magii či okultizmus, které si styk s božskými silami zajišťují pomocí zvláštních prostředků. Mystik musí projít "očistnou cestou" - askezí, která ho disponuje, samotné nazírání a mystická zkušenost je vždy zakoušena jako nezasloužený dar. Může být doprovázena neobyčejnými jevy (stigmatizace, extáze, elevace či levitace), z hladiska vlastní mystiky však nejsou podstatné, protože některé se dají navodit i psychickým působením.
Typickými křesťanskými mystiky jsou Jan z Kříže a Terezie Veliká (z Avily). Takže bych pro poznání mystiky doporučoval ponořit se do četby jejich děl. Mystické literatury najdete samozřejmě mnohem více.
Na otázku odpověděl: P. Mgr. Petr Šikula
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest