katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
Datum vložení: 27.2.2002
Otázka:
Tady jsem našel Ctiradovu otázku: zkusil byste ji teologicky fundovaně zodpovědět? :-))
Bůh přebývá v nepřístupném světle (1 Tim 6,16), ne že je sám tím Světlem! Tomu ale protiřečí Zj 21,23 s textem, že "...světlo: září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek."
Odpověď:
Nepůjde o "teologicky fundovanou odpověď", ale spíše poznámku:
Zmíněný konflikt či protiřečení je důsledkem fundamentalistického přístupu k biblickému textu. Není možné vytrhávat slova z kontextu a stavět proti sobě, aniž bychom brali v úvahu, co chtěl autor sdělit. Orientální kultury (mezi které Semité zcela určitě patří) totiž často používají básnicky květnatý a obrazný způsob vyjadřování, který není možné srovnávat s naší poměrně přímější a střízlivější mluvou. Formulace "On jediný je nesmrtelný a přebývá v nepřístupném světle; jeho nikdo z lidí neviděl a nemůže uvidět..." se dá velmi stručně vyjádřit takto: Bůh je neviditelný.
Citace z Apokalypsy: "To město nepotřebuje ani slunce ani měsíc, aby mělo světlo: září nad ním sláva Boží a jeho světlem je Beránek..." přirovnává Krista ke světlu, což není v janovské tradici vůbec nic nového, stačí si vzpomenout na prolog Janova evangelia (Jan 1). A co chce autor říci tím, že Ježíše přirovnává ke světlu? Jako světlo Slunce je nutné pro náž život zde na Zemi, tak poznání Krista je nutnou podmínkou pro dobrou orientaci v životě, Světlo-Kristus je příčina života, radosti, poznání...
Na otázku odpověděl: P. Mgr. Petr Šikula
Odeslat otázku e-mailemOdeslat otázku e-mailem Tisk otázkyTisk otázky Zasílání reakcí na e-mailZasílání reakcí na e-mail Filtr na reakceFiltr na reakce - NOVÉ

 TEAM Katolik.cz neodpovídá za názory uživatelů a vyhrazuje si právo smazat reakce, které v rozporu s "Etickým kodexem" nebo zjevně překračují meze slušnosti a vkusu.


www.fulloflife.cz
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest