katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Prorok

Autor knihy: David Torkington
Nakladatelství: Karmelitánské nakladatelství

Kniha s podtitulem Modlitba ztraceného rybáře je volným pokračováním knihy Poustevník. Kněz Jakub (James) Robertson našel svého duchovního vůdce a přítele v jednom, Petra Calvaye, aby jej vzápětí zase tragicky ztratil? Zpráva o tom, že se Petr ztratil na širém moři a že pátrání bylo bezvýsledné, otřásla Jakubem tak, že se rozhodl vydat se na hebridský ostrůvek, kde Petr bydlel. Místní farář využil Jakubovy přítomnosti a poprosil jej, aby uspořádal Petrovy věci a nachystal dopisy pro četné Petrovy korespondenty.

Mezi Petrovými věcmi byly i jeho deníkové zápisky a četné dopisy. Z nich se otec Jakub (a také čtenáři této knihy) mohl dozvědět Petrův osobní příběh i jeho duchovní hledání.

Petr se účastnil jednoho kurzu pro laiky, na němž jeden mladík formuloval své pocity dost přesně:

Všichni víceméně vědí, jak by se měli chovat, chtějí-li se podobat Kristu. Náš hlavní morální problém spočívá v tom, že to nedokážeme. Je to stejné dilema, jaké prožíval svatý Pavel. … Kam jdeme, nebo lépe, ke komu jdeme, abychom přijali vnitřní moc a sílu, abychom se mohli stát podobnými Kristu? To je otázka, na kterou se tento kurz ani nesnaží odpovědět. … O působení Boží milosti se tady jen mluví, ale praktický důraz se klade na lidské metody a techniky jako na hlavní způsob, jak dosáhnout ctností, jež vedou k plné křesťanské zralosti. Tyto kurzy mají více společného s řeckou morálkou, než s mystikou, která je určitě pravým jádrem evangelia.

Petr se pokusil najít smysl svého života v klášteře, a vrhl se po hlavě do modlitby. Nějaký čas se modlitba dařila, ale pak se dostavil pocit prázdnoty a marnosti. Petr nechápal, co se děje, ale pokračoval ve svém hledání. Na studiích v Paříži se setkal se s Dimitrijem, který mu byl schopen vysvětlit, co se v jeho duchovním životě děje:

Dostal jste se na kraj pouště. Děkujte Bohu za to. Protože okamžik, kde Bůh dovede člověka na kraj pouště, je v duchovním životě nejdůležitější. Největší ostudou duchovního života současnosti bohužel je, že jen málo lidí zná cestu dál, protože tak málo jich před nimi došlo na to jediné místo, kde se učí pravé svatosti.

V poušti si člověk stále více uvědomuje svou totální slabost, svou naprostou závislost na Bohu, ke kterému se nakonec obrátí a kterému se vzdává, protože opravdu není na koho jiného se obrátit, není kam jinam jít.


Dimitrij se podělil s Petrem o svoji vlastní zkušenost s modlitbou na pouti ve Svaté zemi.

Zpočátku Bůh člověka v modlitbách rozmazluje a hýčká jako dítě. Pak vyvede duchovního adolescenta spolu se svým vlastním synem na poušť. Tady se člověk učí stát dospělým v duchovním boji se Zlým, a to je jádro a duše opravdové křesťanské modlitby.

Vězte, že jedině Spasitel, pravá Ikona a dokonalý obraz Boží, může volat lidi k pokání. Čiňte pokání a dovolte Božímu Duchu ve vás, aby vás přetvořil v podobu a obraz Spasitele. Když pak ve vás každý, koho potkáte, uvidí obraz samotného Spasitele, bude chtít změnit svůj život pokáním ještě dřív, než otevřete ústa.


Petrova životní cesta vedla přes Paříž, do Moskvy, pak do františkánského kláštera v Itálii, přes San Giovanni Rotondo a další místa až na hebridský ostrov Calvay. Jeho duchovní cesta byla ještě větším dobrodružstvím. V knize se také dočtete, jestli byl Petr někdy zamilovaný, jak jej ovlivnila zkušenost s lidskou láskou, a proč nosil na ruce františkánskou šňůrku se třemi uzlíky. Ale hlavně se dozvíte spoustu důležitých věcí o Bohu, o duchovním životě a o modlitbě.

Zpět
  

  

   Teologie těla

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář