katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Hovory s Petrem Kolářem

Autor knihy: Josef Beránek
Nakladatelství: nakladatelství Cesta

O prázdninách jsme navštívili salesiánskou faru ve východočeském městě Sebranice a jednu noc jsme tam přespali. Bratři salesiáni nás přijali vlídně a k dispozici nám bylo i několik jejich farních knihoven, ve kterých byly sice knihy převážně starší, ale kvalitní. Já jsem si z jejich knihovny vybrala knihu Hovory s Petrem Kolářem, kterou už jsem si chtěla přečíst delší dobu. Kniha je k dnešnímu dni už dvacet let stará, ale rozhovor s jezuitským knězem Petrem Kolářem zůstává podle mého názoru stále aktuální.

Kniha vyšla k šedesátinám Petra Koláře, z čehož mi vychází, že v roce 2021 by měl otec Kolář oslavit už osmdesáté narozeniny. V mládí toužil po kněžském povolání, ale v komunistickém Československu se na studia nemohl dostat. Podařilo se mu to až po emigraci do Rakouska, kde se přihlásil k jezuitům. Jako jezuita studoval nebo působil v Německu, Francii a USA, v Paříži i v Radiu Vatikán. Po sametové revoluci se vrátil do Československa a působil v Českém rozhlase.

Kromě jeho zajímavých zážitků ze všech míst, kterými prošel, se v rozhovoru s Josefem Beránkem opakovaně dotýká i obecnějších témat. Takhle například mluví o četbě Bible:
Jak má člověk bibli číst podle tebe?
Bůh není schovaný v popsaných stránkách nebo kdesi mezi nimi. Nevypadne, když Bibli obrátíš a zatřepeš s ní. Základní teze současných biblistů říká, že Boží slovo se děje, když někdo se zájmem čte opakovaně Písmo. Zjednodušeně řečeno: Boží slovo je událost, nikoli zápis.
Když čteš Bibli se zájmem nalézt Boží slovo, v určitém momentu se v tobě stane. To není dopředu vypočitatelné. To se nedá naplánovat ani odhadnout. Bůh je ve vztahu k nám vždy svobodný, vždycky nás překvapí jako emauzské učedníky: „Byl s námi, a my jsme jej nepoznali!“
Máš nějaké oblíbené místo v bibli, ke kterému se rád vracíš?
Velmi si vážím jednoho místa u svatého Jana, které je myslím takovým shrnutím toho, o čem spolu právě mluvíme. Na tom místě se mluví o setkání apoštolů s Pánem. Jsou v loďce a na břehu je nějaká postava, která se ptá: „Máte rybu?“ – „Nemáme.“ – „Tak hoďte sítě napravo.“ Oni to udělají, vytáhnou plnou síť a Jan říká, je to Pán. A když nakonec přistanou u břehu, přijde ta krásná pasáž: „A nikdo se ho neodvážil zeptat, kdo jsi, protože věděli, že je to Pán.“ To je přece paradox: Buďto věděli, že je to Pán, a nepotřebovali se ptát, anebo cítili potřebu se zeptat, a pak nemohli vědět, že je to On. To je myslím typická situace věřícího a tak nějak asi také vypadala setkání se Zmrtvýchvstalým. Proto někteří věřili a někteří ne, už tehdy měli prostor pro osobní rozhodnutí.


Takhle mluví o evangelizaci a o vztahu církve a společnosti:
Jak by měla vypadat misie u nás?
Zdá se mi, že se nemůžeme nepokusit o nějakou formu aggiornamenta – tedy o nalezení nějaké platformy, na níž bychom se mohli začít domlouvat se společností. Za komunismu byli katolíci občany druhého řádu, teď ale musíme zaujmout místo, které nám náleží. Samozřejmě nemůžeme vytvářet a prosazovat jakousi církevně-duchovní moc k duchovnímu dirigování lidí. Ti mají ve společnosti svá práva a doufám, že se jich brzy začnou domáhat a šlapat vládnoucím na paty.
V západním světě se věřící domáhají většího prostoru také v církvi. Ale srovnej to s naší situací: Kde je nějaký laik, který se konstruktivně a kriticky samostatně ozývá? Kde je nějaká studentka na řádném denním studiu pražské katolické teologické fakulty?
To, co lidi může přitáhnout, je příklad křesťana, který jedná z popudu vlastního já. Pokud se musím držet rubrik a dávat pozor, abych neřekl něco ne dost „košer“, druzí získají dojem, že nemají co dočinění se mnou, ale s magnetofonem, a ztratí důvěru. Právě osobností, které by se nebály jít od terénu a jednaly by osobitě, třeba i za občasného přešlápnutí, se nám nedostává.
Máme usilovat o svatost, ale to není, jak si mnozí myslí, jen jiné jméno pro bezchybnost. Bezchybnost podle přísloví dosáhne nejjistěji ten, kdo nic nedělá, ale správně svatý je ten, kdo je vyvolený, vyčleněný z obyčejného. Kdo je schopen jednat vynalézavě, kdo vidí věci z trochu jiného úhlu. Nejde tedy primárně o to, abychom nikdy neudělali chybu, to je pitomost. I spravedlivý přece hřeší sedmkrát za den. Proto bychom měli cílevědomě usilovat o vhodnou podporu věřících, kteří riskují a hledají nové cesty a křesťanské pohledy.


A takto například pohlížel na českou církev (připomínám, že toto jeho vyjádření je dvacet let staré):
Když vidím strachy českých duchovních o obživu, vidím v tom nejen nevíru v Prozřetelnost, ale přímo neznalost evangelia i skutečného života. Mám vyzkoušeno, že když se dělá něco pořádně, peníze se najdou. Samozřejmě to znamená, že se žije chudě. Jezuité by měli žít skromněji než okolí, a když nás k tomu situace dokope, nebude mi to vadit. Chudá církev plní své poslání líp než bohatá.

Otce Koláře sleduji dlouhodobě v médiích a jeho názory jsou mi blízké. Myslím si, že i do dnešní situace české církve má ještě co říci. Mnohé věci vidí kriticky, ale nikdy mu neschází láska k církvi a naděje, že může být lépe, pokud se o to přičiníme. Kéž by se nám to – i podle jeho příkladu a díky jeho myšlenkám – dařilo. Byť jsem se s ním nikdy nepotkala osobně, ráda jsem ho blíže poznala aspoň díky tomuto knižnímu rozhovoru.
Zpět
  

  

   Teologie těla

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář