katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Velikonoční Triduum

Velmi nezvyklá a v mnohém náročná postní doba nás přivedla k velikonočnímu Triduu. Možná až zpětně si uvědomujeme, jak nás provázelo Boží slovo – vezměme jen v potaz nedělní evangelia po začátku karantény:

3. postní neděle – Ježíš a Samařanka:

„Praví Boží ctitelé budou uctívat Otce v Duchu a v pravdě.“ (Jan 4,23)

– a přesně to jsme měli možnost prožít: nemohli jsme se scházet na obvyklém místě, ale Duch a pravda nás neopouštějí.

4. postní neděle – uzdravení slepého od narození:

„Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit Boží skutky.“ (Jan 9,3)

– tato pandemie není Boží trest za hříchy naše ani za hříchy jiných; je to příležitost, jak se Bůh dá poznat v tom, co konáme.

5. postní neděle – vzkříšení Lazara:

„Ježíš byl znovu hluboce dojat a přišel ke hrobu.“ (Jan 11,38)

– Pán s námi velmi intenzivně prožívá všechna naše trápení. On není lhostejný ani bezcitný! A hlavně: on je Pán nad životem i nad smrtí.

Květná neděle – příjezd do Jeruzaléma a pašijové události:

„Mistr vzkazuje: Můj čas je blízko; budu u tebe se svými učedníky slavit velikonoční večeři.“ (Mt 26,18)

– tento verš, který zazněl znovu ve včerejším evangeliu, se nyní vrací velmi intenzivně; právě tohle říká Pán každému z nás. Ke každému z nás chce přijít a slavit s námi Velikonoce.


Nechejme se pozvat k intenzivnímu prožívání právě těchto vrcholných dní Kristovy smrti a zmrtvýchvstání. Vynořují se zvláště některé momenty, které můžete osobně prožívat i doma, ve společenství se svými nejbližšími. Jsou to:

Zelený čtvrtek – mytí nohou: vzájemná služba jednoho druhému;

Velký pátek – uctění kříže: blízkost Kristu ukřižovanému, znehybněnému na dřevě kříže;

Bílá sobota – ticho a samota: očekávání Pána za zavřenými dveřmi;

Velikonoční vigilie – obnova křestního slibu: křest jako moje osobní životní Velikonoce;

neděle Zmrtvýchvstání – žehnání pokrmů: setkání se Zmrtvýchvstalým ve společném stolování


Přidáváme několik užitečných odkazů s návody, jak tyto svaté dny prožívat:

Promluva brněnského biskupa o křtu

Souhrn materiálů, impulzů, podnětů, přehled událostí

Výzva našich biskupů k velikonoční noci

Jak prožít domácí Triduum

Minutové promluvy, které doplňují i náš liturgický kalendář


Na stránkách JesuitPost.org publikoval jezuitský scholastik Louis R. Hotop SJ praktické „průvodce“, jak slavit jednotlivé dny velikonočního Třídení. S jeho souhlasem je přeložil do češtiny a upravil pro české prostředí (s využitím stránek pastorace.cz) náš spolupracovník Zdeněk Drštka. Najdete je ke stažení zde:


Zelený čtvrtek

Velký pátek

Velikonoční vigilie

Velikonoční neděle


Přejeme vám všem, ať se tyto nastávající dny stanou pro vás novým požehnáním, novým setkáním s živým Bohem!

R.D. Zdeněk Drštka 


Tisk článku


Texty, články, promluvy
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest