katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Pro zasmání... :-)

Datum: 26.3.2016
Znovu se sešla Velerada a Kaifáš, brunátný vztekem, hřímá: „Josefe z Arimatie, ty, vážený Žid, dobrý a respektovaný člověk, člen Velerady…ty, ty, tys prý dal svůj hrob tomu podvodníkovi Nazaretskému“.

„Áchjo. Vy naděláte… Tak aby bylo jasno: za prvé: nedal, ale půjčil. A za druhé: jen na tři dny…“.

Datum: 26.3.2016
Znovu se sešla Velerada a Kaifáš, brunátný vztekem, opět hřímá: „Josefe z Arimatie, ty, vážený Žid, dobrý a respektovaný člověk, člen Velerady…ty, ty, tys prý dal svůj hrob tomu podvodníkovi Nazaretskýmu“.

„Áchjo. Vy naděláte… Tak aby bylo jasno: za prvé: nedal, ale půjčil. A za druhý: jen na tři dny…“.

Datum: 28.9.2014
Had přemlouvá Evu:
"Evo, vezmi si jablko, poznáš rozdíl mezi dobrým a zlým."
Eva: "Nevezmu."
Had: "Vezmi si jablko, budeš jako Bůh."
Eva: "Nevezmu."
Had si odevzdaně povzdechne:

"...a nejsou v něm žádné kalorie...."

Datum: 14.10.2012
Podnikatel klečí v kostele a prosí: Pane Bože, dej ať jsem trpělivý...

... ale HNEEED!!!

Datum: 12.12.2010

Mt 11,2-11
Datum: 31.10.2010
Pokusili jsme se přeložit nedělní text evangelia do jazyka lidového:Kliknutím na obrázek jej zvětšíte, aby byl čitelný

Datum: 1.12.2009
Žanek 6,5–13

Šéf zgóml sajtnu, co k němu valí, a hókl na Filipesa: „Kde schrastíme brzdu, aby všeci měli co do zobáku?“

Ale to na ňé valil akorát flignu; měl to totiž na tutynu betelně vygómaný.

Filipes zahlásil: „Za dvě kila kachlí brzdy jim nebude lajvont na chálku, aby každé aspoň neco zblajzl.“

Zahlásí jeden z mladéch, Ondráš, Šimyho Peťase brácha:

„Je tadyk jakési konópek s pěti štryclama a dvěma fišlama. To je pro celó tu sajtnu jak když flusne.

Šéf hókl: „Mákněte na tym, ať si všeci gecnó!“ Na placu zelí jak na… nadělanýho. Tož si gecli, bajvočko pět litrů borců.

Šéf lapl štrycle, zahlásil děkana a silbroval gepoňům; a s fišlama nemlich to samý, každýmu jak kajloval.

Po chálce hókl na mladý: „Schrastěte, co nezfutrovali, ať se to nezdrcne!“

Tož to teda schrastili, tucet narvaných kabel dojížďáku, co sajtna nezfutrovala z pěti štrycel.

Datum: 14.11.2006
Z oznámení v kostelech:
Celonárodní shromáždění pro modlitbu a půst ...Poplatek zahrnuje stravování.

Basketbalový tým naší mládeže hraje ve středu ve 20 hod. v rekreační hale. Přijďte se podívat, jak to nandáme Kristu Králi.

Sestry, nezapomeňte, že se můžete na našem bleším trhu výhodně zbavit toho, co vám doma překáží. Nezapomeňte vzít s sebou manžela.

Kvůli nastalé konfliktní situaci se dnes nekoná původně ohlášené shromáždění za klid a mír.

Kázání dnes: "Ježíš kráčí po vodách."
Kázání zítra: "Jak najít Ježíše."

Barbara je stále v nemocnici a potřebuje dárce krve. Má také problémy s usínáním a prosí, zda by jí někdo nemohl zapůjčit nahraná kázání pastora Jacka.

Nedovol starostem, aby tě ubíjely. Církev ráda pomůže.

Irving Benson a Jessie Carterová byli oddáni 24. října v našem kostele. Tak skončilo jejich přátelství od školních let.

Tématem večerního kázání bude "Co je peklo?" Přijďte dříve a poslechněte si zkoušku našeho sboru.

Potřebujeme osm nových obleků pro náš sbor. Důvodem je přijetí několika nových členů a zchátralost některých starých.

Věřícím, kteří mají děti a nevědí to, oznamujeme, že v přízemí máme dětský útulek.


Datum: 13.11.2006
Překlad části evangelia této neděle do brněnského Hantecu


     Šéf vzal plac u kasy a házel čučku, jak ju maníci futrujó prachama. Fůra kolíků vyplázla těžký lováče. Naklusala taky nějaká koc, nic moc nóbl, a smékla tam dva drobáky, cirka tak búra.
     Šéf hókl na mladý a hodil k nim řeč: „Šlus, garantuju vám: tadle koc vysolila větší balík než celá ta partija, co futrovala kasu. Všecky ty móky vyšpulily, co jim od chlebárny upadlo. Tadle koc to smékla na doraz.“

(Mk 12,41–44)

Datum: 31.3.2005
Na zahradě u františkánů rostla u zdi nádherná jabloň a nesla ty nejchutnější plody. Bratři se o ni pečlivě starali, ale k čemu všechna ta práce, když většina ovoce spadla za zídku, do zahrádky dominikánů… Když tak zase jednou přišli o všechnu úrodu, rozhodli se chudí bratři tomu udělat přítrž a stěžovali si u biskupa. Biskup se rozhodl záležitost vyšetřit a navrhl teologickou disputaci. Kdo v ní zvítězí, bude moci užívat plodů. Dominikáni si zamnuli ruce a vyslali bratra knihovníka, který znal Písmo zpaměti řecky i latinsky a suverénně se pohyboval ve všech teologických oborech. V klášteře františkánů nastalo pozdvižení. Věděli, že vše je ztraceno, oni nepěstovali moudrost, ale chudobu. Nakonec se nabídl nejodvážnější: kuchař, s kulatou, téměř holou hlavou a prostorově výrazným tělem. Po nóně se sešli u biskupa. Kuchař se hned bránil, že nedovede užívat učená slova, a tak biskup nařídil, aby se disputace konala beze slov.
Začal dominikán a ukázal jablko, o něž se přeli.
Františkán vytáhl z kapsy kousek tvrdého chleba.
Knihovník vytyčil ukazovák.
Kuchař se nenechal zahanbit a natáhl dva prsty.
Dominikán přidal třetí prst.
Františkán se ukazováčkem rychle dotkl čela.
Spocený knihovník rezignovaně vztáhl ruce vzhůru.
Kuchař široce rozpažil a spokojeně se usmál.
Bylo po všem a jablka připadla františkánům. Dominikáni to nedokázali pochopit a hned se vyptávali, co se stalo:
„Jsou to mystici, bratří,“ děl knihovník. „Začal jsem dogmatickým traktátem o prvotním hříchu a poukázal na jablko hříchu, které zapříčinilo pád celého lidstva.“
Dominikáni pokyvují, že to byl vynikající začátek.
„Ale dostal mě nejvyšší kristologií, ukázal mi kousek chleba… Chápete? Chléb poslední večeře, kdy se za nás obětoval náš Pán a kdy sejmul to jablko hříchu, které jsem tam tak vyzývavě třímal. Připadal jsem si hrozně.“
Bratři kazatelé jej chápavě poplácali po ramenou.
„Zkusil jsem se bránit a přešel do útoku v neochvějných základech víry. Vsadil jsem na jistotu a začal jedním prstem: je jeden Bůh! Apeloval jsem na jednotu, unanimitas!“
Dominikáni hltali každé slovo. Skvělý smeč!
„Stejně tvrdě mě odrazil, když jemně dvěma prsty upozornil: ale má dvě přirozenosti: Božskou a lidskou.“
Dominikáni stáli bez dechu.
„V poslední chvíli jsem se vzpamatoval a hodil v sebeobraně de Deo Trino: tři prsty… Bylo to zbytečné, jen se dotkl čela a jasně mi dal najevo, že předhazuji pro lidi nepochopitelné tajemství. Skoro jako bych viděl našeho svatého Otce Augustina na břehu moře, ano, tak jsem si připadal, pošetile rozjímající o podstatě Nejsvětější Trojice.“
Dominikáni se po sobě ani nedívali.
„Vzdával jsem se a jen jsem vztáhl ruce v oslavě Boží Moudrosti: Bůh je veliký… A víte, co udělal on? Na to nadosmrti nezapomenu. Jediným gestem rozpřáhl ruce, jakoby vydechl ten entitativní atribut Boží bytnosti: Nekonečný!“
Kuchař se přiřítil, hlasitě funě, a jásal:
„Máme to! Ale hulvát to byl, ten knihovník. Hned jak jsme se sešli, vytáh’ jabko a vytahoval se s ním, že nám je všechny sežrali. To mě naštvalo, tak jsem vytáh’ starej chleba, aby se živili tím. A von začal útočit, chtěl mi prstem vypíchnout voko! Tak jsem se nedal a pohrozil mu, že mu vypíchnu vobě voči! Už asi nevěděl, jak se bránit, když mi řek’, že mi vypíchne tři voči, tak jsem se dotknul hlavy: Seš blbej nebo co? A už to vzdával, eště se sice pokusil vyhrožovat, že na nás přijdou shora a namlátěj nám, tak jsem mu jasně naznačil, ať klidně přijdou, že je nás víc. A tak to vzdal!“

1-10  20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120  Zpět na hlavní stránku
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest