katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

REDEMPTORIS MISSIO

Encyklika Jana Pavla II.

O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ
ze 7. prosince 1990
Obsah:
V. kapitola: Cesty misií
    První formou evangelizace je osobní svědectví
    První hlásání Krista Spasitele
    Obrácení a křest
    Tvoření místních církví
    "Základní církevní obce" hlasatelé evangelia
    Evangelium vtělit do národních kultur
    Dialog s bratry jiných náboženství
    Napomáhat rozvoji formování svědomi
    Láska - počátek a pravidlo misií
VI. kapitola: Zodpovědní pracovníci a spolupracovníci v misijní duchovní pastýřské péči
   
Přední nositelé zodpovědnosti v misijní práci
    Misionáři a instituty ad gentes
    Diecézní kněží pro světovou misii
    Misijní plodnost zasvěcení
    Všichni laici jsou misionáři mocí křtu
    Práce katechetů a rozmanitost služeb
    Kongregace pro evangelizaci národů a ostatní struktury misijní činnosti
VII. kapitola: Spolupráce při misijní činnosti
   
Modlitba oběti za misionáře
    Zde jsem, Pane, jsem připraven ! Pošli mne ! (srov. Iz 6,8)
    "Blaženější je dávat než dostávat" (Sk 20,35)
    Nové formy misijní spolupráce
    Oživení zájmu o misie a misionářská formace Božího lidu
    Zvláštní zodpovědnost papežských misijních děl
    Misiím nejenom dávat, ale též od nich přijímat
    Bůh připravuje evangeliu nové jaro
VIII. kapitola: Misionářská spiritualita
   
Nechat se vést Duchem
    Žít tajemství "poslaného Krista"
    Milovat církev tak, jako ji miloval Kristus
    Pravý misionář je světec
 
 
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář