katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Rodina, mládež, děti

Pro nastávající rodiče
Před narozením - vývoj plodu za 9 měsíců

Novorozenec

Zázraky života - modlitba ženy v požehnaném stavu

Odkazy
http://www.rodiny.cz/ - stránky Národního centra pro rodinu
http://cpr.apha.cz/ - centrum pro rodinu při Arcibiskupství pražském
http://www.rodiny.iol.cz/  - centrum pro rodinu Brno
http://cpr.doo.cz/  - centrum pro rodinu Ostrava
http://www.rodinnyzivot.cz/  - centrum pro rodinný život Olomouc 
http://web.quick.cz/rocep/ - rodinné centrum Plzeň
http://rodina.unas.cz/
- centrum pro rodinu Litoměřice

http://www.cenap.cz/ - CENAP - Centrum naděje a pomoci (Cílovou skupinou je rodina, tj. narozené i nenarozené děti, rodiče, dospívající, mládež, nastávající rodiče, prarodiče)

http://www.rodinavira.cz/ - život a víra v rodině

http://snoubenci.acsczech.cz/ - Snoubenecká setkání v rodině
http://www.rodina.cz/ - RODINA - každodeník o dětech a rodičích
http://www.nekurte.cz/ - Web o kuřáctví u dětí
http://www.profam.cz/ - Společnosti pro podporu rodiny
http://sweb.cz/napocatku - Domov pro dětský život - azylový dům pro matky v tísni

Diecézní centra pro mládež

http://mladez.cirkev.cz - Sekce pro mládež České biskupské konference
http://www.ado.cz/mladez/ - Arcidiecézní centrum pro mládež olomoucké arcidiecéze
http://www.praha.signaly.cz/ - Arcidiecézní centrum pro mládež pražské arcidiecéze.
http://www.brno.signaly.cz/ - Diecézní centrum pro mládež brněnské diecéze
http://www.litomerice.signaly.cz/ - Diecézní centrum pro mládež litoměřické diecéze
http://dcm.doo.cz/ - Diecézní centrum pro mládež ostravsko-opavské diecéze
http://www.plzen.signaly.cz/ - Diecézní centrum pro mládež plzeňské diecéze

Centra života mládeže

http://www.nazaret.signaly.cz/ - Arcidiecézní centrum života mládeže pražské arcidiecéze
http://www.brno.signaly.cz/ - Diecézní centrum života mládež brněnské diecéze.
http://www.vesmir.signaly.cz/ - Diecézní centrum života mládež královéhradecké diecéze.
http://www.prichovice.com/ - Interdiecézní centrum života mládeže; diecéze Litoměřice

Vysokoškoláci

http://andrea.feld.cvut.cz/psps/ - Středisko pro studenty - Praha
http://salas.diecezehk.cz/ - Studentský klub Salaš - Hradec Králové
http://salvator.apha.cz/ - Akademická farnost Praha
http://www.katolik.cz/vkhbrno/ - VKH, Studentské centrum Brno
http://www.katolik.cz/vkhol/ - VKH, Studentské centrum Olomouc
http://praha.vkhcr.org/ - VKH, Praha
http://www.vkhcr.org/ - VKH - Vysokoškolské katolické hnutí ČR

Další subjekty

http://www.eracz.cz/ - Hnutí Era pořádá duchovní cvičení, sportovní programy, misijní kempy, a jiné akce.
http://www.chemin-neuf.cz - Chemin Neuf (Katolická komunita s ekumenickým posláním)
http://www.shm.cz/ - Salesiánské hnutí mládeže (Skupina mladých lidí angažující se v práci mezi dětmi a mládeží v křesťanském duchu)
http://web.katolik.cz/tec/ - TEC (Teens Encounter Christ = Mladí se setkávají s Kristem, víkendový program pro mladé)
http://www.frmol.signaly.cz/ - FRMOL - Františkánská mládež (Skupina mladých lidí, nechávající se inspirovat životem sv. Františka a sv. Kláry z Assisi)
http://www.focolare.cz/ - Hnutí Focolare
http://jump.cho.cz - JUMP (Tábor pro mladé od 15 - 25 let)

Další odkazy pro mládež

http://www.signaly.cz/ - Křesťanský portál pro mládež
http://www.volontariat.signaly.cz - Dobrovolná služba mládeže v katolické církvi
http://www.in.cz - IN - dívčí časopis
http://www.tarsicius.cz - Tarsicius - časopis pro ministranty

Setkání pro mládež a jiné akce

Celostátní setkání animátorů - Litomyšl 2006
http://sv2006.unas.cz/ - Studentský Velehrad
Další akce pro mladé v České republice
  

  

   Rodina a víra

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář