katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
1. den: 16. prosince

Putování krále Baltazara z Mezopotámie I.

Zaslíbení Abrahámovi

Znamení
VÝCHOD. Každé vyjití, každý počátek má v sobě skrytou budoucnost. Začíná něco nového…

Mošna božího slova
Gen 12, 1-2
I řekl Hospodin Abramovi: "Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním!“

Myšlenka na cestu
Opustit svůj domov, své pohodlí a vydat se do neznáma za Božím hlasem, to chce pořádnou odvahu. Bůh nám vychází vstříc, ale také očekává, že i my uděláme alespoň nějaký krok. Jestliže se chceš vydat na cestu, odložit něco ze zaběhnutého pohodlí svého života, aby ses nakonec nově setkal s Bohem, pak k tomu máš právě teď velkou příležitost. Odvaha vyjít nás otvírá pro Boží požehnání, protože Bůh nikdy neopustil nikoho, kdo jej následoval. Spočívá-li na tobě Boží požehnání, můžeš se stát zdrojem požehnání i pro druhé. Poutnická hůl
Staň se „požehnáním pro druhé“, třeba tím, že jim pomůžeš vydat se také na cestu.

Modlitba
Nebeský Otče, ty nám nepřestáváš projevovat svou lásku; dej, ať tvé požehnání vede naše srdce k cíli, který nám ukazuješ, ke tvému svatému příbytku, kde tvůj Syn a náš Pán žije a kraluje na věky věků. Amen.

1. den (16. prosince)
2. den (17. prosince)
3. den (18. prosince)
4. den (19. prosince)
5. den (20. prosince)
6. den (21. prosince)
7. den (22. prosince)
8. den (23. prosince)
9. den (24. prosince)
Závěr


Zpět na obsah o vánocích
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest