katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
7. den: 22. prosince

Putování krále Kašpara z Arábie I.

Zaslíbení všem národům

Znamení
HVĚZDA. Hvězdné nebo bylo a je oblíbenou orientační pomůckou. Fascinuje nás vesmírný řád a soulad. Světlo ze vzdálených hvězd je jakoby posel z doby dávno minulé…

Mošna Božího slova
Iz 60, 1-6
Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde.

Rozhlédni se kolem a viz, tito všichni se shromáždí a přijdou k tobě; zdaleka přijdou tví synové a dcery tvé budou v náručí chovány. Až to spatříš, rozzáříš se, tvé ustrašené srdce se radostně rozbuší, neboť hučící moře tě zahrne svými dary, přijde k tobě bohatství pronárodů.

Přikryje tě záplava velbloudů, mladých velbloudů z Midjanu a Efy; přijdou všichni ze Sáby, ponesou zlato a kadidlo a budou radostně zvěstovat Hospodinovu chválu.

Myšlenka na cestu
Při dlouhé cestě neznámým prostředím je člověk odkázán na mapu, ukazatele a mnohdy i na radu jiných, kteří cestu znají. Podobně na duchovní cestě máme k dispozici „mapu“ Božího slova, „ukazatele“ svátostí, rozhovor s lidmi s duchovní zkušeností i samotným Ježíšem v modlitbě.

Poutnická hůl

Najdi si každý den chvíli na to, abys nahlédl do Písma a mohl tak porovnat svůj směr s Božím záměrem.

Pohled ke hvězdám

Otče, dal jsi nám svého Syna, aby ukazoval cestu ke spáse; dej ať se veškeré naše konání upíná k tobě, kéž žijeme podle tvé vůle, posloucháme tvé slovo a jdeme za ním. Amen.1. den (16. prosince)
2. den (17. prosince)
3. den (18. prosince)
4. den (19. prosince)
5. den (20. prosince)
6. den (21. prosince)
7. den (22. prosince)
8. den (23. prosince)
9. den (24. prosince)
Závěr


Zpět na obsah o vánocích
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest