katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
9. den: 24. prosince

Putování krále Kašpara z Arábie III.

Zaslíbení všem národům

Znamení
SETKÁNÍ. Otevřené srdce pro druhého je podmínkou, aby se dva lidé skutečně setkali.

Mošna Božího slova
Zach 8, 20-23
Toto praví Hospodin zástupů: Znovu budou přicházet národy a obyvatelé mnoha měst. Obyvatelé jednoho města půjdou do druhého a řeknou: »Pojďme si naklonit Hospodina, pojďme vyhledat Hospodina zástupů. Já půjdu také.« A budou přicházet četné národy i mocné pronárody, aby hledaly v Jeruzalémě Hospodina zástupů a naklonily si ho.

Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech se chopí deset mužů z pronárodů všech jazyků pevně cípu roucha jednoho Judejce a řeknou: »Půjdeme s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh.«

Myšlenka na cestu
Ačkoli každý ze tří králů vyšel z jiné země, nakonec se všichni sešli na jednom místě, aby putovali společně. Rozdílné cesty, které mají společný cíl, se musí setkat. Různá hnutí v církvi, rozdílné tradice církví, dokonce i rozmanité cesty světových náboženství, mají-li stejný cíl – Boha, se musí naučit putovat vedle sebe v pokoji, s pohledem zaměřeným spíš ke společnému cíli než k rozdílům a neshodám.

Poutnická hůl
Překonej neshody ve svém společenství, farnosti, skupině. Můžeš začít tím, že při bohoslužbě upřímně popřeješ pokoj i tomu, se kterým moc zajedno nejsi.

Pohled ke hvězdám
Otče, ty k sobě povoláváš každého člověka bez rozdílu a tvůj Syn jde před námi, aby ukazoval cestu, osvěť srdce lidí všech skupin, národů, ras i náboženství, abychom dokázali rozpoznat, že tvá láska k nám nás všechny sjednocuje. Amen.

1. den (16. prosince)
2. den (17. prosince)
3. den (18. prosince)
4. den (19. prosince)
5. den (20. prosince)
6. den (21. prosince)
7. den (22. prosince)
8. den (23. prosince)
9. den (24. prosince)
Závěr


Zpět na obsah o vánocích
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest