katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
2. den: 17. prosince

Putování krále Baltazara z Mezopotámie II.

Zaslíbení Abrahámovi

Znamení
CESTA. Opustit svůj domov by nemělo smysl, kdyby člověk nevěděl, že směr, kterým se vydává, vede k důležitému cíli. Mošna Božího slova
Gen 13,18; 17,1-7 Hnul se tedy Abram se stany, přišel a usadil se při božišti Mamre, které je u Hebronu. I tam vybudoval Hospodinu oltář.

Když bylo Abramovi devětadevadesát let, ukázal se mu Hospodin a řekl: "Já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný! Mezi sebe a tebe kladu svou smlouvu; převelice tě rozmnožím." Tu padl Abram na tvář a Bůh k němu mluvil: "Já jsem! A toto je má smlouva s tebou: Staneš se praotcem hlučícího davu pronárodů. Nebudeš se už nazývat Abram; tvé jméno bude Abraham. Určil jsem tě za otce hlučícího davu pronárodů. Převelice tě rozplodím a učiním z tebe pronárody, i králové z tebe vzejdou. Smlouvu mezi sebou a tebou i tvým potomstvem ve všech pokoleních činím totiž smlouvou věčnou, že budu Bohem tobě i tvému potomstvu.

Myšlenka na cestu
Vydat se na cestu s Pánem, následovat jeho Slovo a jít za cílem, který nám ukazuje – to znamená uzavřít s ním smlouvu, zcela se svěřit jeho pozvání a pomoci. Smlouva byla stvrzována krví oběti, pro tvou smlouvu nabízí Ježíš vlastní krev. A tak čeká už jen na tebe, abys ji znovu obnovil.

Poutnická hůl

Svátosti jsou pro nás znamení setkání s Bohem, obnovení smlouvy. Připrav se na slavení Vánoc dobrou svátostí smíření a účastí na eucharistii, oběti Nové smlouvy.

Pohled ke hvězdám
Otče, ty svými svátostmi neustále obnovuješ smlouvu se svým vyvoleným lidem; rozmnož naši úctu k těmto svátostným znamením, ve kterých nám Ježíš nabízí spásu a zůstává s námi přítomen na tomto světě. Amen.

1. den (16. prosince)
2. den (17. prosince)
3. den (18. prosince)
4. den (19. prosince)
5. den (20. prosince)
6. den (21. prosince)
7. den (22. prosince)
8. den (23. prosince)
9. den (24. prosince)
Závěr


Zpět na obsah o vánocích
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest