katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
8. den: 23. prosince

Putování krále Kašpara z Arábie II.

Zaslíbení všem národům

Znamení
DAR. Dar je výrazem společenství mezi přáteli.

Mošna Božího slova
Ž 72, 1-2.10-15
Bože, předej své soudy králi a svou spravedlnost královskému synu, aby obhajoval tvůj lid spravedlivě a tvé ponížené podle práva.

Králové Taršíše a ostrovů přinesou dary, budou odvádět daň králové Arábie a Sáby. Všichni králové se mu budou klanět, všechny národy mu budou sloužit.

Vysvobodí ubožáka, jenž volá o pomoc, poníženého, jenž nemá pomocníka. Bude mít soucit s nuzným ubožákem, ubohým zachrání život. Vykoupí je z útisku a od násilí, jejich krev mu bude drahocená.

Ať je živ! Budou mu dávat zlato z Arábie, ustavičně se za něj modlit, žehnat mu neustále.

Myšlenka na cestu
Těžko se člověk vydá na dlouhou pouť s prázdnýma rukama, obdarovat někoho, koho si vážíme, pokládáme za čest. Víme, že dar se nehodnotí podle jeho ceny, ale podle postoje, se kterým se předává. Dary a klanění králů vyjadřuje jejich vnitřní postoj, kterým se sklánějí před tím, který je větší než oni sami. Naše darování se Bohu, klanění a vyznávání by zůstalo prázdné, když bychom do něj nevložili celou svou existenci.

Poutnická hůl
I malý dar tomu, kdo žebrá, může být velkým obohacením, dáš-li mu najevo, že jím nepohrdáš. I v nejnepříjemnějším a nejprotivnějším člověku se uč vidět Krista, který jeho rukama přijímá to, co chceš dát. Bude to láska nebo opovržení?

Pohled ke hvězdám

Otče, ve svém Synu jsi nám daroval to nejcennější; přijmi naše darování se tobě a bratřím, abychom se tak tvému Synu připodobnili. Amen.

1. den (16. prosince)
2. den (17. prosince)
3. den (18. prosince)
4. den (19. prosince)
5. den (20. prosince)
6. den (21. prosince)
7. den (22. prosince)
8. den (23. prosince)
9. den (24. prosince)
Závěr


Zpět na obsah o vánocích
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest