katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
3. den: 18. prosince

Putování krále Baltazara z Mezopotámie III.

Zaslíbení Abrahámovi

Znamení
POHOSTINNOST. Cesta je dlouhá a může se stát, že ochabnou cíly, uvadne zápal, vyhasne rozhodnutí. Potřebujeme si odpočinout a nabrat sil.

Mošna Božího slova
Gen 18,1-5; 8b-10a
I ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka ve dveřích stanu. Rozhlédl se a spatřil: Hle, naproti němu stojí tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze dveří stanu vstříc, sklonil se k zemi a řekl: "Panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej svého služebníka. Dám přinést trochu vody, umyjte si nohy a zasedněte pod strom. Rád bych vám podal sousto chleba, abyste se posilnili; potom půjdete dál. Přece nepominete svého služebníka." Odvětili: "Učiň, jak říkáš." Zatímco jedli, stál u nich pod stromem. Pak se ho otázali: "Kde je tvá žena Sára?" Odpověděl: "Tady ve stanu." I řekl jeden z nich: "Po obvyklé době se k tobě určitě vrátím, a hle, tvá žena bude mít syna."

Myšlenka na cestu
Hledat Boha a jít za ním, to je svatá pouť. V Izraeli měli poutníci výjimečné privilegium: ať se obrátili s prosbou na kohokoli, bylo svatou povinností jim podle možností vyhovět. Bůh nás stále ujišťuje svou podporou. Ovšem rozhlédni se ještě kolem sebe a zjistíš, kolik je ve tvé blízkosti dalších poutníků, kteří se podobně jako ty vydali na svou životní pouť. Někteří možná zatím jen sledují hvězdu pozvání a neznají přesně svůj cíl, jdou za „neznámým Bohem“. Ale všichni bez rozdílu mají svaté právo zastavit se i u tvých dveří. Otevřeš jim?


Poutnická hůl

Najdi si i ve shonu příprav na Vánoce čas na své nejbližší, rodinu, přátele i na každého, s kým se náhodou setkáš. V nich přichází Bůh do tvého života.

Pohled ke hvězdám

Dobrotivý Otče, tvoje přítomnost v našem životě přináší požehnání a radost; dej, ať se na každý tvůj příchod dokážeme dobře připravit, ať jsme pozorní ke svým bratřím a vděční za tvůj nesmírný dar – Ježíše, tvého syna, našeho Pána. Amen.

1. den (16. prosince)
2. den (17. prosince)
3. den (18. prosince)
4. den (19. prosince)
5. den (20. prosince)
6. den (21. prosince)
7. den (22. prosince)
8. den (23. prosince)
9. den (24. prosince)
Závěr


Zpět na obsah o vánocích
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest