katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
6. den: 21. prosince

Putování krále Melichara z Egypta III.

Zaslíbení Mojžíšovi

Znamení
HRANICE. Přejít z jedné země do druhé nemusí být jednoduché: jiný jazyk, jiné zákony, jiné zvyky, jiní lidé. Ten, kdo to udělá, se nesmí bát něco změnit také na sobě.

Mošna Božího slova
Dt 31, 1-2.7-8
Mojžíš šel a vyhlásil celému Izraeli tato slova. Řekl jim: "Je mi dnes sto dvacet let, nemohu již vycházet ani vcházet, a Hospodin mi řekl: »Nepřejdeš tento Jordán.«“

Mojžíš zavolal Jozua a řekl mu v přítomnosti celého Izraele: "Buď rozhodný a udatný, neboť ty vejdeš s tímto lidem do země, kterou Hospodin přísahal dát jejich otcům. Ty jim ji předáš do dědictví. Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs."

Myšlenka na cestu
Překročit hranici znamená opustit jednu zemi a vstoupit do druhé. Strach či obava z neznámého jsou přirozenou reakcí, ale nelze se jim poddávat. Každý nový krok, nový závazek ke zlepšení vlastního života či ve prospěch společenství bude provázen Božím požehnáním.

Poutnická hůl
Je něco v tvém okolí, co by potřebovalo zlepšit? Dodej si odvahu vykročit ze země, kde se jen kritizuje, a udělej něco konkrétního pro to, aby se to změnilo.
Pohled ke hvězdám

Dobrotivý Otče, když jsi provázel svůj lid do zaslíbené země, dával jsi jim v pochybnostech zakoušet svou posilující moc; prosíme tě, ať i naše nové vykročení za tebou provází tvá pomoc, ať překonáme hranice mezi sebou navzájem a vejdeme do plného společenství s tebou. Amen.

1. den (16. prosince)
2. den (17. prosince)
3. den (18. prosince)
4. den (19. prosince)
5. den (20. prosince)
6. den (21. prosince)
7. den (22. prosince)
8. den (23. prosince)
9. den (24. prosince)
Závěr


Zpět na obsah o vánocích
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest