katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice
4. den: 19. prosince

Putování krále Melichara z Egypta I.

Zaslíbení Mojžíšovi

Znamení
NEBEZPEČÍ. Je jednoduché se překážky zaleknout a vzdát celou cestu. Namáhavá pouť vyžaduje odvahu, zbabělci nikam nedojdou.

Mošna Božího slova
Ex 14, 16.21-22.28-30
Ty pak pozdvihni svou hůl, vztáhni ruku nad moře a rozpoltíš je, a tak Izraelci půjdou prostředkem moře po suchu. Mojžíš vztáhl ruku nad moře a Hospodin hnal moře silným východním větrem, který vál po celou noc, až proměnil moře v souš. Vody byly rozpolceny. Izraelci šli prostředkem moře po suchu. Vody jim byly hradbou zprava i zleva. Vody se vrátily, přikryly vozy i jízdu celého faraónova vojska, které vešlo za Izraelci do moře. Nezůstal z nich ani jediný. Ale Izraelci přešli prostředkem moře po suchu a vody jim byly hradbou zprava i zleva. Onoho dne zachránil Hospodin Izraele z moci Egypta. Izrael viděl na břehu moře mrtvé Egypťany.

Myšlenka na cestu
Cestovat určitě nebylo v době Izraele jednoduché, ale ani dnes, kdy používáme moderní dopravní prostředky a vymoženosti civilizace, si nemůžeme být vždy naprosto jistí, že bez problémů dosáhneme cíle. Zprávy neštěstích v dopravě nás neodradí od toho, abychom se nevydali na cestu. Musíme cestovat, nemůžeme zůstat na místě, ale dáváme alespoň větší pozor. Kolik duchovních havárií – hříchů a selhání – jsme již zažili a přesto nás nesmí odradit od dalšího vykročení. V Ježíši (jméno znamená „Bůh zachraňuje“) máme pomoc větší, než je síla hříchu.

Poutnická hůl

Pošetilý by byl poutník, který by se vědomě a zbytečně vystavoval nebezpečí. Udělej si poctivé předsevzetí, kterého hříchu se budeš snažit v této době vyvarovat, které příležitosti ke hříchu se vyhneš.

Pohled ke hvězdám

Otče, ty jsi vždy chtěl, aby tvé děti žily ve svobodě; sejmi z nás tíhu zla, ochraňuj nás v nebezpečí, posilni v pokušení, abychom podle příkladu tvého Syna došli do nebeského domova. Amen.

1. den (16. prosince)
2. den (17. prosince)
3. den (18. prosince)
4. den (19. prosince)
5. den (20. prosince)
6. den (21. prosince)
7. den (22. prosince)
8. den (23. prosince)
9. den (24. prosince)
Závěr


Zpět na obsah o vánocích
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest