katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Závěr

Znamení

CÍL. Konečně na místě! Radost z dosažení cíle bohatě překryje všechny námahy cesty.

Mošna Božího slova
Mich 5, 1 a Mt 2, 9-11
A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných.

Oni krále Heroda vyslechli a dali se na cestu. A hle,hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary - zlato, kadidlo a myrhu.

Naše pouť je u konce, Ježíš je s námi a my s ním. Zůstaňme v tiché adoraci, abychom zakusili opravdovou vánoční radost. A když se po svátcích budeme muset vrátit ke svým povinnostem, ať v nás zůstane znamení pokoje, který máme předávat dál.

Pohled ke hvězdám

Bože, tys přivedl mudrce, kteří šli za světlem hvězdy, k poznání tvého jednorozeného Syna; doveď i nás, kteří tě poznáváme světlem víry, k blaženému patření na tvou slávu. Skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje na věky věků. Amen.

1. den (16. prosince)
2. den (17. prosince)
3. den (18. prosince)
4. den (19. prosince)
5. den (20. prosince)
6. den (21. prosince)
7. den (22. prosince)
8. den (23. prosince)
9. den (24. prosince)
Závěr


Zpět na obsah o vánocích
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest