katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Správné odpovědi minulých soutěží

Otázky na prosinec 2011
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. Svátek svaté Barbory slavíme 4. prosince. Ve kterém městě se nachází známý gotický chrám zasvěcený právě této světici?
a) Kutná Hora
b) Plzeň
c) Kladno

2. Svatý Mikuláš pocházel z bohaté rodiny. Když se dověděl, že jeho soused nemá na věno pro své tři dcery, tajně jim v noci hodil do okna zlato a dívky tak zachránil od
a) toho,aby musely vstoupit do kláštera
b) toho, že otec chtěl prodat jejich panenství
c) toho, aby musely tvrdě pracovat na moři

3. Který z mariánských svátků slavíme v prosinci?
a) Slavnost Panny Marie Bolestné
b) Slavnost Nanebevstoupení Panny Marie
c) Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

4. Svatý Jan od Kříže byl španělský mystik a teolog. S jednou světicí reformoval karmelitánský řád a založili nové kláštery. Jak se jmenovala tato světice?
a) svatá Florentina
b) svatá Terezie z Avily
c) svatá Eulálie

5. Na druhý Svátek vánoční si připomínáme prvního mučedníka, svatého Štěpána. Jakou smrtí zemřel?
a) byl sťat
b) byl ukřižován
c) byl ukamenován

6. Hned následující den, 27. prosince slavíme svátek jedno z evangelistů. Který to je?
a) Jan
b) Lukáš
c) Marek

7. Svátek Mláďátek betlémských slavíme 28. prosince. Co si připomínáme?
a) všechny děti z Betléma, které umřely jako malé při epidemii malomocenství
b) děti, které nechal vyvraždit Herodes, když ze dověděl, že se narodil nový král
c) děti z Betléma, které se již v útlém věku rozhodly, že budou sloužit Bohu

Počet soutěžících: 72
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 49

Otázky na listopad 2011
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. Slavnost Všech svatých patří ke starým křesťanským svátkům. Východní křesťanství slavilo všechny svaté již od
a) 4. století
b) 6. století
c) 8. století

2. Jaká podmínka pro získání plnomocných odpustků není nutná?
a) svaté příjmání
b) modlitba na úmysl papeže
c) celodenní půst od masa a půst újmy

3. Kolik času máme na začátku listopadu na získávání plnomocných odpustků pro duše v očistci?
a) 2.-8. listopadu
b) 1.-8. listopadu
c) 1.-7. listopadu

4. Svatý Martin přijíždí na bílém koni 11. listopadu. Čím byl?
a) biskupem
b) mučedníkem
c) učitelem církve

5. 13. listopadu slaví svátek velká česká světice. Která?
a) sv. Alžběta
b) sv. Zdislava
c) sv. Anežka Česká

6. Jak se nazývá neděle, která přechází první neděli adventní?
a) neděle Dobrého Pastýře
b) slavnost Ježíše Krista Krále
c) Misijní neděle

7. První nedělí adventní nezačíná jen advent, ale i:
a) nový církevní rok
b) týden modliteb za jednotu křesťanů
c) svatý týden

Počet soutěžících: 66
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 29

Otázky na říjen 2011
Otázky připravil: Petr Handlar

1. V měsíci říjnu byly před lety spuštěny stránky "Katolík". Během října (postupně) chystáme několik novinek či vylepšení. Otázky na tento měsíc budou tedy o našem webu.

V kterém roce byly zveřejněny první stránky "Katolíka"?
a) 1998 ( doplňující informace )
b) 1999
c) 2000

2. Jaká rubrika byla zveřejněna jako poslední (cca před rokem)?
a) Co dělat když...
b) Biblické fotostřípky
c) Rozcestník farností

3. Kolik programů si lze z našeho webu (zdarma) stáhnout?
a) 1
b) 2
c) 3 ( doplňující informace )

4. Jaké možnosti obsahuje program "Rodinné pexeso"?
a) 4 sady obrázků a 1 sada audio ( doplňující informace )
b) 2 sada obrázků a 2 sady audio
c) 3 sady obrázků

5. Jakou rubriku na Katolik.cz nejčastěji navštěvujete? (můžete napsat do poznámky - víz. níže)
a) Liturgický kalendář
b) Soutěž ;-)
c) něco jiného - napište do poznámky

6. Jakou službu byste na katolik.cz uvítali (můžte napsat do poznámky - víz. níže)
a) kompletní liturgické texty na každý den
b) možnost vlastních blogů
c) cokoliv jiného - napište do poznámky

Počet soutěžících: 25
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 0

Otázky na září 2011
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. V září slaví svůj svátek i světice z 20. století. Jde o
a) sv. Terezii z Lisieux
b) bl. Matku Terezu
c) bl. Marii Goretti

2. Který z těchto mariánských svátků slavíme v září?
a) Nanebevzetí Panny Marie
b) Neposkvrněného početí Panny Marie
c) Narození Panny Marie

3. V září slavíme také jednoho ze svatých Janů. Který to je?
a) sv. Jan Nepomucký
b) sv. Jan Zlatoústý
c) sv. Jan Sarkander

4. 16. září slavíme svátek svaté Ludmily. Je to patronka
a) matek, babiček a také církevního školství
b) hudebníků a zpěváků
c) pekařů, vinařů a hostinských

5. Který z evangelistů slaví svátek v září?
a) Matouš
b) Marek
c) Lukáš

6. Svatí Kosma a Damián byli umučeni při pronásledování křesťanů pravděpodobně roku 303. Jaké bylo jejich povolání?

a) básníci
b) mniši
c) lékaři

7. Na jeden den na konci září si připomínáme hned tři svaté. Jsou to:
a) sv. Jiljí, Justuj a Januárius
b) sv. archandělé Rafael, Gabriel a Michael
c) sv. Benedikt, Ludvík a Josef Kalasanský

Počet soutěžících: 80
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 38

Otázky na prázdniny 2011
Otázky připravil: Marie Špačková

1. V prázdninových měsících má kromě svatých Cyrila a Metoděje svátek i mnoho dalších významných a zajímavých světců. Prověřme si své znalosti o nich.

Na začátku července má svátek apoštol Tomáš, který proslul tím, že se dotýkal ran zmrtvýchvstalého Krista. Co Ježíšovi řekl?
a) Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého
b) Pán můj a Bůh můj
c) Mistře, je dobré, že jsme zde

2. Svatý Prokop má svůj svátek 4. července. Je prvním Čechem, který byl svatořečen papežem, a to roku 1204. Jeho ostatky jsou dnes uloženy
a) v areálu sázavského kláštera
b) v pražské katedrále
c) v kostele Všech svatých na Pražském hradě

3. Svatý Benedikt, který má svátek 11. července, je pokládán za zakladatele západního mnišství. Už roku 529 založil klášter na Monte Cassinu ve střední Itálii, po jehož vzoru vznikaly kláštery po celé Evropě. Heslem benediktinů je
a) Ora et labora
b) Omnia vincit amor
c) Acta non verba

4. Mezi svaté patrony Evropy patří kromě Cyrila, Metoděje a Benedikta také dvě ženy,
jejichž svátek připadá na prázdniny. Které dvě světice to jsou?
a) sv. Klára a sv. Helena
b) sv. Brigita a sv. Terezie Benedikta od Kříže
c) sv. Jana Františka de Chantal a sv. Monika

5. Jeden z „prázdninových světců“ se může „pochlubit“ tím, že k jeho ostatkům putovalo ve středověku více poutníků než do Říma. Dodnes je místo jeho hrobu předmětem velké úcty
a cílem mnoha poutníků z celého světa. O kterého světce a které poutní místo jde?
a) Sv. Jakub Starší – Santiago de Compostela
b) Sv. Antonín – Padova
c) Sv. Jan Maria Vianney – Ars

6. Svatý Ignác z Loyoly, zakladatel jezuitů, ovlivnil katolickou spiritualitu mnoha generací svými zápisky, které se staly základem knihy
a) Dějiny duše
b) Duchovní cvičení
c) Zápisník zmizelého

7. Jeden velký prázdninový světec vděčí za své obrácení modlitbám své matky. Stal se jedním z nejvýznamnějších křesťanských myslitelů, teologů a učitelů církve. Jak se jmenuje?
a) sv. Petr Chryzolog
b) sv. Bonaventura
c) sv. Augustin

Počet soutěžících: 31
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 6

Otázky na prázdniny 2011
Otázky připravil: Marie Špačková

1. V prázdninových měsících má kromě svatých Cyrila a Metoděje svátek i mnoho dalších významných a zajímavých světců. Prověřme si své znalosti o nich.

Na začátku července má svátek apoštol Tomáš, který proslul tím, že se dotýkal ran zmrtvýchvstalého Krista. Co Ježíšovi řekl?
a) Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého
b) Pán můj a Bůh můj
c) Mistře, je dobré, že jsme zde

2. Svatý Prokop má svůj svátek 4. července. Je prvním Čechem, který byl svatořečen papežem, a to roku 1204. Jeho ostatky jsou dnes uloženy
a) v areálu sázavského kláštera
b) v pražské katedrále
c) v kostele Všech svatých na Pražském hradě

3. Svatý Benedikt, který má svátek 11. července, je pokládán za zakladatele západního mnišství. Už roku 529 založil klášter na Monte Cassinu ve střední Itálii, po jehož vzoru vznikaly kláštery po celé Evropě. Heslem benediktinů je
a) Ora et labora
b) Omnia vincit amor
c) Acta non verba

4. Mezi svaté patrony Evropy patří kromě Cyrila, Metoděje a Benedikta také dvě ženy,
jejichž svátek připadá na prázdniny. Které dvě světice to jsou?
a) sv. Klára a sv. Helena
b) sv. Brigita a sv. Terezie Benedikta od Kříže
c) sv. Jana Františka de Chantal a sv. Monika

5. Jeden z „prázdninových světců“ se může „pochlubit“ tím, že k jeho ostatkům putovalo ve středověku více poutníků než do Říma. Dodnes je místo jeho hrobu předmětem velké úcty
a cílem mnoha poutníků z celého světa. O kterého světce a které poutní místo jde?
a) Sv. Jakub Starší – Santiago de Compostela
b) Sv. Antonín – Padova
c) Sv. Jan Maria Vianney – Ars

6. Svatý Ignác z Loyoly, zakladatel jezuitů, ovlivnil katolickou spiritualitu mnoha generací svými zápisky, které se staly základem knihy
a) Dějiny duše
b) Duchovní cvičení
c) Zápisník zmizelého

7. Jeden velký prázdninový světec vděčí za své obrácení modlitbám své matky. Stal se jedním z nejvýznamnějších křesťanských myslitelů, teologů a učitelů církve. Jak se jmenuje?
a) sv. Petr Chryzolog
b) sv. Bonaventura
c) sv. Augustin

Počet soutěžících: 55
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 12

Otázky na červen 2011
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. Jak se správně nazývá slavnost, kterou slavíme 40 dní po Velikonocích?
a) Nanebevzetí Páně
b) Nanebevstoupení Páně
c) Seslání Ducha Svatého

2. Slavnost Seslání Ducha Svatého má ještě lidový název. Jaký?
a) Letnice
b) Hromnice
c) Dušičky

3. Jak je v Bibli popisován Duch Svatý, který sestoupil na shormážděné apoštoly?
a) oslnivé světlo a hřmění
b) silné vanutí větru a déšť
c) veliký hukot a ohnivé jazyky

4. Slavnost Seslání Ducha Svatého je velmi často spjata s udělováním jedné svátosti. Které?
a) manželství
b) biřmování
c) pomazání nemocných

5. Kolik a jaké jsou dary Ducha Svatého?
a) 3 – dar víry, naděje, lásky
b) 5 – dar zdraví, bohatství, přátelství, plodnosti, chytrosti
c) 7 – dar moudrosti, rozumu, poznání, rady, síly, zbožnosti, bázně Boží

6. Ve kterém českém městě stojí katedrála zasvěcená Duchu Svatému?
a) v Praze
b) v Hradci Králové
c) v Ostravě

Počet soutěžících: 99
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 55

Otázky na květen 2011
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. Otázky na květen se týkají hlavně papeže Jana Pavla II, který byl 1. května 2011 blahořečen.

Jak se nazývá shromáždění kardinálů, kteří volí papeže?
a) konkurz
b) koncil
c) konkláve

2. Kde se Jan Pavel II. narodil?
a) Wadowice
b) Katowice
c) Czenstochowa

3. Pontifikát Jana Pavla II. byl třetím nejdelším. Jak dlouho trval?
a) 19 let
b) 26 let
c) 33 let

4. Prožíváme rok svaté Anežky České. Kdy ji Jan Pavel II. svatořečil?

a) 1989
b) 1995
c) 1997

5. Jaké bylo apoštolské heslo Jana Pavla II.?
a) Gloria in excelsis Deo – Sláva na výsostech Bohu
b) Ad maiorem Dei gloriam – K větší slávě Boží
c) Totus Tuus – Celý Tvůj

6. 6. 13. května 1981 byl na papeže Jana Pavla II. spáchán atentát. Jaký svátek si katolická církev připomíná právě 13. května?
a) Panny Marie Lurdské
b) Panny Marie Fátimské
c) Obrácení svatého Pavla

7. 7. Kdy Jan Pavel II. zemřel?
a) v předvečer neděle Božího milosrdenství roku 2005
b) na Velký Pátek roku 2006
c) na Květnou neděli roku 2004

Počet soutěžících: 83
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 55

Otázky na duben 2011
Otázky připravil: Marie Špačková

1. Pokračujeme v otázkách na téma KŘEST.
1. Jak se jmenuje období přípravy na křest?
a) konverze
b) Katechumenát
c) katechetický kurz

2. Jaké hříchy se odpouštějí přijetím svátosti křtu?
a) Pouze lehké hříchy
b) Dědičný hřích, všechny osobní hříchy, jakož i tresty za hřích
c) Pouze dědičný hřích, jinak je třeba přijmout svátost smíření.

3. V případě nutnosti může křtít každý člověk, ale musí splnit tyto podmínky:
a) mít úmysl konat to, co koná církev a lít na hlavu křtěného vodu se slovy: „Já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého“
b) musí být sám pokřtěný a k tomu splnit obě podmínky uvedené v bodě a)
c) musí splnit podmínky uvedené v bodě a), a přitom musí mít při křtu dva svědky

4. Kolikrát za život může být udělen křest?
a) nanejvýš třikrát
b) může být opakován jedině tehdy, jestliže předtím člověk vystoupil z církve
c) pouze jednou

5. Jestliže požádají rodiče o křest dítěte, které pravděpodobně nebudou ve víře vychovávat,může kněz takový křest odmítnout?
a) Nemůže ho odmítnout, ale může ho odložit a rodičům vysvětlit důvod odložení
b) Křest nesmí kněz nikdy nikomu odmítnout ani odložit
c) Ano, takový křest musí kněz odmítnout

6. Odhadněte, kolik křtů dětí i dospělých bylo v brněnské diecézi uděleno v roce 2010?
a) asi 5350
b) asi 7800
c) asi 9450

Počet soutěžících: 87
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 17

Otázky na březen 2011
Otázky připravil: Marie Špačková

1. V letošní postní době se v rámci přípravy na jubilejní rok 2013 (oslavíme 1150 let od příchodu sv.
Cyrila a Metoděje na naše území) budeme více zamýšlet nad svým křtem. Následující otázky proto směřují k tématu - KŘEST.

Křest má své předobrazy už ve Starém zákoně. Je to například:
a) Noemova archa
b) Mojžíšova hůl
c) Davidova loutna

2. Svátost křtu ustanovil Ježíš těmito slovy:
a) Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně, a pije!
b) Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého
c) Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky.

3. Církev udělovala křest
a) od 4. století po Kr.
b) od 9. století po Kr.
c) od prvních Letnic, kdy byl seslán Duch Svatý

4. Ve Skutcích apoštolů je popsán křest etiopského dvořana. Kdo ho pokřtil?
a) Petr
b) Filip
c) Pavel

5. Když měl apoštol Petr o letnicích bouřlivé kázání, nechalo se pokřtít a přidalo se k apoštolům větší množství lidí. Kolik jich bylo?
a) 153
b) 3000
c) 144000

6. Křest patří mezi tzv. iniciační svátosti. Které dvě svátosti k nim ještě patří?
a) svátost smíření a eucharistie
b) eucharistie a svátost manželství
c) biřmování a eucharistie

Počet soutěžících: 55
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 19

Otázky na Únor 2011
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. Jak se nazývá svátek slavený 2. února?
a) Zjevení Páně
b) Uvedení Páně do chrámu
c) Křest Páně

2. Svatý Blažej (3. 2.) je vzýván na ochranu před
a) bolestmi v krku a kašlem
b) proti nemocem trávicí soustavy
c) bouřkou a vichřicí

3. Dne 7. 2. si připomínáme také jednoho z papežů jménem Pius. Který z nich to byl?
a) Pius I.
b) Pius V.
c) Pius IX.

4. 14. únor slaví světová církev sv. Cyrila a Metoděje. Proč právě v tento den?
a) je to výroční den smrti sv. Cyrila
b) je to výroční den smrti sv. Metoděje
c) je to výroční den jejich příchodu na Velkou Moravu

5. Sv. Polykarp (svátek slaví 23. února) byl žákem jednoho z apoštolů. Kterého?
a) sv. Pavla
b) sv. Jana
c) sv. Lukáše

6. Sv. Alexandr (v kalendáři ho najdeme 26. února) byl biskupem, vynikajícím teologem a účastníkem Nicejského koncilu. Zde vystupoval proti
a) arianismu
b) nestorianismu
c) monofyzitismu

Počet soutěžících: 73
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 49

Otázky na leden 2011
Otázky připravil: Zdeněk Drštka

1. Jak je naším zvykem, ohlédneme se v lednových otázkách za rokem 2010.
Celostátní setkání animátorů se v onom roce konalo
a) v Třešti na Jihlavsku
b) v Litomyšli
c) v Kroměříži

2. Radio Proglas oslavilo výročí svého vysílání. Kolikáté?
a) desáté
b) patnácté
c) dvacáté

3. V roce 2010 jsme se rozloučili se třemi významnými osobnostmi katolické církve, kardinálem Špidlíkem a biskupy Kouklem a Škarvadou. Který z nich odešel na věčnost jako první?
a) kardinál Tomáš Špidlík ( doplňující informace )
b) biskup Josef Koukl
c) biskup Jaroslav Škarvada

4. Papež Benedikt XVI. při své návštěvě Velké Británie beatifikoval slavného anglického teologa. Byl to
a) John Henry Newmann
b) Gerard Manley Hopkins
c) Gilbert Keith Chesterton

5. Svůj „svatý rok“ letos slavilo jedno významné poutní místo. Které?
a) Lourdes
b) Santiago de Compostela
c) Guadalupe

6. Také tento rok byl smutně poznamenán násilnými útoky na irácké křesťany a jejich hromadným útěkem do jiných zemí. Kolik v současnosti zůstalo v Iráku z původních 1,2 milionu křesťanů?
a) přes milion
b) přibližně 800 tis.
c) méně než 500 tis.

Počet soutěžících: 66
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 29

Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2019.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2018.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2017.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2016.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2015.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2014.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2013.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2012.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2011.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2010.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2009.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2008.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2007.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2006.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2005.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2004.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2003.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2002.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2001.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2000.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 1999.
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest