katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Správné odpovědi minulých soutěží

Otázky na prosinec 2008
Otázky připravil: TEAM Katolik.cz + Stanislav Matyáš a kol.

1. Přinášíme nové adventní a biblické dotazy na měsíc prosinec. Jaká barva liturgických rouch se krom fialové používá na 3. neděli adventní?
a) bílá
b) červená
c) růžová

2. V adventě se při mši sv. nezpívá
a) gloria
b) gloria a credo
c) credo a sanctus

3. 6. 12. si připomínáme památku sv. Mikuláše, který žil:

a) ve 4. století
b) v 8. století
c) ve 12. století

4. Další otázky se týkají pokrmů a nápojů v Bibli. Kterým pokrmem nasytil Hospodin Izraelity na poušti?
a) humry a kaviárem
b) křepelkami a manou
c) sardinkami a paštikami

5. Z čeho byla uvařena polévka, kterou rozdával prorok Elíša lidem v Gilgálu:
a) Z lilku a česneku
b) Z polních tykví
c) Z kobylek

6. O jakou potravu požádali Daniel a jeho druhové za svého zajetí v Babylóně?
a) jehněčí a nekvašené placky
b) chléb a sůl
c) zeleninu a vodu

7. Jaké jídlo způsobilo autorovi knihy Zjevení hořkost v žaludku:
a) jablko
b) kniha
c) zkvašené víno

Počet soutěžících: 64
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 13

Otázky na listopad 2008
Otázky připravil: TEAM Katolik.cz

1. Otázky na listopad 2008 budou trochu netradiční, zaměřené na 10. výročí Katolíka a s tím spojený okruh otázek. Tak tedy začněme:
Ve kterém roce bylo poprvé možné zobrazit stránky www.katolik.cz?
a) 1998
b) 1999 ( doplňující informace )
c) od pradávna

2. Realizační tým původně pracoval a scházel se:
a) v Bruselu
b) v Praze
c) v Brně

3. Jak vypadala jeho původní internetová adresa?
a) members.xoom.com/katolik/
b) katolik.xoom.com
c) katolik.cz

4. Komu byl původně určen?
a) vysokoškolským studentům
b) mládeži
c) zahrádkářům a kutilům

5. V souvislosti s 10. výročím jsme vyhlásili sbírku
a) pro Papežská misijní díla
b) na opravu katedrály
c) pro kněze s minimální mzdou

6. Kolik kněží se během celé historie zapojilo do odpovídání dotazů v rubrice "Otázky a odpovědi"?
a) méně než 6
b) 6-10
c) více než 10 ( doplňující informace )

7. Jak často navštěvujete náš web?
a) několikrát do týdne
b) alespoň 1× týdně
c) nepravidelně

8. Jaké změny byste do budoucna uvítali? Do poznámky se můžete více rozepsat. Zajímájí nás nejen přání a nápady, ale i to, co byste chtěli změnit, vylepšit.
a) grafiku
b) otázky a odpovědi
c) jiné… viz poznámka níže

Počet soutěžících: 69
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 0

Otázky na říjen 2008
Otázky připravil: Stanislav Matyáš a kol.

1. 1. Na sklonku minulého měsíce jsme slavili slavnost sv. Václava. Sv. Václav zemřel mučednickou smrtí v:
a) 8. stol.
b) 9. stol.
c) 10. stol.

2. Rodiče sv. Václava byli :
a) Vratislav a Drahomíra
b) Slavník a Střezislava
c) Jáchym a Anna

3. Dále bychom pokračovali několika otázkami ze znalostí Bible. Která starozákonní kniha je nejkratší?
a) Abdijáš ( doplňující informace )
b) Rút
c) Kazatel

4. Kdo napsal knihu Skutky apoštolů?
a) sv. Marek
b) sv. Matouš
c) sv. Lukáš ( doplňující informace )

5. Které starozákonní knihy nesou ženská jména?
a) Petra a Pavla
b) Rút a Ester
c) Petra a Esterka

6. Kdo měl na rukou i nohou po šesti prstech?
a) Chizkijáš
b) Jábal
c) Obr z Gát ( doplňující informace )

Počet soutěžících: 92
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 30

Otázky na září 2008
Otázky připravil: R. D. Pavel Konzbul

1. Pojem tabernákl označuje:
a) sedadlo pro kněze
b) svatostánek
c) schodek před oltářem

2. Klauzura znamená:
a) ženský klášter
b) posvátné místo
c) předpis upravující vstup do klášterů nebo řeholních domů

3. Starokatolická církev vznikla
a) po Tridentském koncilu
b) po I. Vatikánském koncilu
c) po vzniku samostatného Československa

4. Řeholníci, kteří byli živi z almužen, se nazývali:
a) flagelanti
b) revenanti
c) mendikanti

5. Pojmem lunula, česky měsíček, se označuje:
a) část věžních hodin
b) zakončení sanktusové věžičky
c) část monstrance

6. Kulatá čepička, kterou nosí papež, kardinálové, biskupové a opati, se nazývá:
a) palium
b) pileolus
c) biret

Počet soutěžících: 78
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 22

Otázky na prázdniny 2008
Otázky připravil: Zdeněk Drštka

1. Prázdniny jsou doba dovolených, cestování a putování. Také my se s našimi soutěžními otázkami vydáme na některá poutní místa.

Začněme „klasikou“: který z apoštolů je podle tradice pohřben ve španělské Compostelle?
a) Jakub Starší
b) Jakub Alfeův
c) Juda Jakubův

2. Chaucerovy „Canterburské povídky“ si vyprávějí poutníci do Canterbury. Mají tam namířeno ke hrobu jednoho světce. Kterého?
a) sv. Edwarda Vyznavače
b) sv. Tomáše Becketa
c) sv. Tomáše Mora

3. Ve které spolkové zemi leží rakouské poutní místo Mariazell?
a) Štýrsko
b) Tyrolsko
c) Horní Rakousy

4. Kulaté výročí mariánského zjevení si letos připomíná jedno z francouzských poutních míst. Které?
a) La Salette
b) Lourdy
c) Rue du Bac

5. Známý světec Antonín našel místo svého posledního odpočinku v italské Padově. Ze které země však pocházel?
a) z Francie
b) ze Španělska
c) z Portugalska

6. Slavný obraz Matky Boží v polské Częstochowé nese stopy poškození – rány mečem nebo šavlí ve tváři. Kdo je způsobil?
a) Tataři
b) Turci
c) husité

Počet soutěžících: 37
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 9

Otázky na prázdniny 2008
Otázky připravil: Zdeněk Drštka

1. Prázdniny jsou doba dovolených, cestování a putování. Také my se s našimi soutěžními otázkami vydáme na některá poutní místa.

Začněme „klasikou“: který z apoštolů je podle tradice pohřben ve španělské Compostelle?
a) Jakub Starší
b) Jakub Alfeův
c) Juda Jakubův

2. Chaucerovy „Canterburské povídky“ si vyprávějí poutníci do Canterbury. Mají tam namířeno ke hrobu jednoho světce. Kterého?
a) sv. Edwarda Vyznavače
b) sv. Tomáše Becketa
c) sv. Tomáše Mora

3. Ve které spolkové zemi leží rakouské poutní místo Mariazell?
a) Štýrsko
b) Tyrolsko
c) Horní Rakousy

4. Kulaté výročí mariánského zjevení si letos připomíná jedno z francouzských poutních míst. Které?
a) La Salette
b) Lourdy
c) Rue du Bac

5. Známý světec Antonín našel místo svého posledního odpočinku v italské Padově. Ze které země však pocházel?
a) z Francie
b) ze Španělska
c) z Portugalska

6. Slavný obraz Matky Boží v polské Częstochowé nese stopy poškození – rány mečem nebo šavlí ve tváři. Kdo je způsobil?
a) Tataři
b) Turci
c) husité

Počet soutěžících: 54
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 3

Otázky na červen 2008
Otázky připravil: Zdeněk Drštka

1. V červnových soutěžních otázkách se budeme zabývat eucharistickou tématikou.

Která evangelia obsahují popis ustanovení eucharistie při Poslední večeři?
a) jen Lukáš a Jan
b) jen synoptická
c) všechna

2. Kromě evangelií najdeme slova ustanovení také
a) ve Skutcích apoštolů
b) v 1. listě Korinťanům
c) v listě Židům

3. Pro proměnu chleba a vína v tělo a krev Kristovu používá teologie filosofický pojem
a) transmutace
b) transmedializace
c) transsubstanciace

4. Vzývání Ducha Svatého při eucharistické modlitbě se nazývá
a) anamneze
b) doxologie
c) epikleze

5. Eucharistický půst, tj. zdržení se jídla a pití kromě vody a léků, podle stávajících norem trvá
a) hodinu před přijímáním
b) hodinu před začátkem bohoslužby
c) od půlnoci

6. Samotné slovo »eucharistia« bychom mohli přeložit jako
a) děkování
b) proměňování
c) společenství

Počet soutěžících: 56
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 15

Otázky na květen 2008
Otázky připravil: Zdeněk Drštka

1. V letošním květnu se také budeme zabývat mariánskou tématikou, a to konkrétně mariánskými poutními místy.
Kde je uchováván mariánský obraz zvaný Paladium české země?
a) ve Staré Boleslavi
b) na Svaté Hoře
c) ve Sloupu v Moravském krasu

2. Na jednom z moravských poutních míst je Panna Maria vzývána jako „Perla Moravy – Gemma Moraviae“. O které poutní místo se jedná?
a) Křtiny
b) Sloup
c) Žarošice

3. Jedním z nejvýznamnějších poutních míst v Čechách je Svatá Hora. Dnes leží na území jednoho středočeského města. Kterého?
a) Kladna
b) Berouna
c) Příbrami

4. S výjimkou roku 2007 se na tomto místě tradičně koná pouť Radia Proglas, v posledních letech i Tv Noe. O které poutní místo se jedná?
a) Svatý Hostýn
b) Svatý Kopeček
c) Svatá Voda

5. Roku 1995 se papež Jan Pavel II. setkal s mládeží na jednom z poutních míst. Bylo to:
a) na Svaté Hoře
b) na Svatém Kopečku
c) v Kostelním Vydří

6. Které z těchto poutních míst dosud nehostilo celostátní setkání mládeže?
a) Svatá Hora
b) Tábor-Klokoty
c) Svatý Hostýn

Počet soutěžících: 91
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 31

Otázky na duben 2008
Otázky připravil: Zdeněk Drštka

1. Dubnové otázky mají tématiku velikonoční, odpovědi na ně hledejte v liturgických textech velikonoční doby.

O pochybnostech apoštola Tomáše, které mu vynesly přízvisko „Nevěřící Tomáš“, se dozvídáme
a) z Lukášova evangelia
b) z Janova evangelia ( doplňující informace )
c) ze Skutků apoštolů

2. Do jaké přibližné vzdálenosti od Jeruzaléma situuje Lukášovo evangelium vesnici jménem Emauzy?
a) 4 km
b) 11 km ( doplňující informace )
c) 18 km

3. Když mluví sv. Petr o příslibu seslání Svatého Ducha, odvolává se na jednoho starozákonního proroka. Kterého?
a) Izaiáše
b) Micheáše
c) Joela ( doplňující informace )

4. Mezi prvních sedm jáhnů nepatřil
a) Filip
b) Nikanor
c) Barnabáš ( doplňující informace )

5. Kterou svátost udělili Petr a Jan obyvatelům Samařska?
a) křest
b) svátost smíření
c) biřmování ( doplňující informace )

6. O poslání křtít »ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého«, které Kristus svěřil apoštolům, píše
a) Matouš ( doplňující informace )
b) Marek
c) Lukáš

Počet soutěžících: 61
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 10

Otázky na březen 2008
Otázky připravil: Katechetické centrum

1. Datum Velikonoc se určuje podle
a) prvního jarního úplňku
b) data zatmění Měsíce
c) rozhodnutí papeže vždy na konkrétní rok

2. Datum Velikonoc v historii „zamotalo hlavu“ mnoha národům v souvislosti s přechodem z juliánského kalendáře na kalendář gregoriánský. Který papež a v kterém roce tuto změnu rozhodl?
a) Řehoř VII. – 1073
b) Řehoř XIII. – 1582
c) Řehoř XV. – 1623

3. Jak dlouho trvá doba velikonoční podle katolické tradice?
a) od vigilie Zmrtvýchvstání Páně následujících 8 dní
b) od vigilie Zmrtvýchvstání Páně do Nanebevstoupení Páně, tj. 40 dní
c) od vigilie Zmrtvýchvstání Páně do Seslání Ducha Svatého, tj. 50 dní

4. O velikonoční neděli promlouvá na Svatopetrském náměstí v Římě papež a dává své požehnání. Jak mu říkáme?
a) Gaudium magnum
b) Urbi et orbi
c) Omnes populi

5. Křesťanské Velikonoce významově souvisí se slavením židovského svátku
a) Chanuka
b) Jom Kipur
c) Pesach

6. Kolikátá velikonoční neděle je nazývána nedělí Dobrého pastýře?
a) třetí
b) čtvrtá
c) každý rok jinak

Počet soutěžících: 120
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 42

Otázky na Únor 2008
Otázky připravil: Zdeněk Drštka

1. Protože letos začíná postní doba již začátkem února, jsou i únorové soutěžní otázky orientovány postně.

1. Postní neděle mají latinské názvy podle vstupních antifon. Jak se říká 1. postní neděli?
a) Invocabit
b) Gaudete
c) Laetare

2. Pátek je tradiční postní den. Odkdy je tato tradice doložena?
a) z 1. století
b) ze 4. století
c) z 8. století

3. O které postní neděli se čte evangelium o proměnění Páně na hoře?
a) o první
b) o druhé
c) o třetí

4. Kolik má tzv. křížová cesta nejčastěji zastavení?
a) sedm
b) dvanáct
c) čtrnáct

5. Křížová cesta se vyvinula
a) z tzv. stacionárních bohoslužeb v hlavních římských bazilikách
b) z pašijových her v jižním Německu a alpských zemích
c) z tradice procházet cestou na Kalvárii v Jeruzalémě

6. Mše, při niž se světí oleje pro udílení svátostí a kněží obnovují svůj slib úcty a poslušnosti vůči biskupovi, se nazývá
a) missa aenigmatis
b) missa chrismatis
c) missa schismatis

Počet soutěžících: 29
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 2

Otázky na leden 2008
Otázky připravil: Zdeněk Drštka

1. Jak je naším dobrým zvykem, ptáme se v lednových soutěžních otázkách na události minulého roku.

Nejprve jednu velice snadnou: ve které diecézi se roku 2007 konalo celostátní setkání mládeže?
a) českobudějovické ( doplňující informace )
b) královéhradecké
c) plzeňské

2. Svatý otec Benedikt XVI. vydal roku 2007 svou druhou encykliku. Jmenuje se:
a) Sacramentum caritatis
b) Deus caritas est
c) Spe salvi ( doplňující informace )

3. Také kniha Ježíš z Nazareta, jejímž autorem je Benedikt XVI., spatřila světlo světa roku 2007. Kterého dne byla ve světových jazycích představena veřejnosti?
a) 25. ledna
b) 13. dubna
c) 6. srpna

4. Dokument, který upravil možnost celebrovat mši podle misálu bl. Jana XXIII., vešel v platnost
a) 1. dubna 2007
b) 7. července 2007
c) 14. září 2007 ( doplňující informace )

5. A tento dokument se jmenuje
a) Pastores dabo vobis
b) Crescente fide
c) Summorum pontificum ( doplňující informace )

6. Pětasedmdesáté narozeniny oslavil roku 2007 jeden z českých biskupů. Který?
a) kardinál Miloslav Vlk ( doplňující informace )
b) Josef Koukl
c) Karel Otčenášek

7. Také brněnská diecéze oslavila roku 2007 své „narozeniny“. Kterého dne si připomínáme její založení?
a) 20. května
b) 29. června
c) 5. prosince

8. A kolik let od jejího založení roku 2007 uplynulo?
a) 180
b) 230
c) 350

Počet soutěžících: 42
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 6

Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2019.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2018.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2017.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2016.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2015.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2014.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2013.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2012.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2011.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2010.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2009.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2008.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2007.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2006.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2005.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2004.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2003.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2002.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2001.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2000.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 1999.
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest