katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Správné odpovědi minulých soutěží

Otázky na říjen 2015
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. Slovo Eucharistie je z řečtiny a znamená
a) radostný pokrm
b) chleba a víno
c) díkůvzdání

2. Kdy Ježíš tuto svátost ustanovil?
a) na kříži
b) při poslední večeři
c) když se setkal u studny se Samařankou

3. Ozdobná schránka která slouží k přenášení a ukazování eucharistie při průvodech a adoracích se nazývá
a) monstrance
b) demonstrace
c) monstrum

4. Jakým českým výrazem lze eucharistii také označit?
a) svátost oltářní
b) svátost oběti
c) svátost nasycení

5. Co říká lid při mši bezprostředně po proměňování?
a) Beránku Boží
b) Tajemství víry
c) Svatý, svatý

6. Hostie se už 30 let pečou v
a) Bílé vodě
b) Červené vodě
c) Praze

Počet soutěžících: 61
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 27

Otázky na září 2015
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. Kde se Matka Tereza narodila?
a) v Albánii
b) v Indii
c) v Bulharsku

2. Jak se jmenuje kongregace kterou založila?
a) komunita blahoslavenství
b) misionářky lásky
c) tovaryšstvo Ježíšovo

3. Jakou barvu mají pruhy na hábitu - sárí Matky Terezy a jejích následovnic?
a) modrou
b) zelenou
c) černou

4. Kolikrát navštívila Matka Tereza Československo?
a) nikdy tady nebyla
b) jednou
c) třikrát

5. Jakého nejvyššího ocenění se jí za její práci pro chudé dostalo zde na zemi?
a) Řád bílého lva
b) Řád zlatého rouna
c) Nobelova cena za mír

6. Svou pozemskou pouť ukončila Matka Tereza
a) v září 1997
b) v březnu 1995
c) v červnu 1998

Počet soutěžících: 40
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 13

Otázky na prázdniny 2015
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. Které z těchto poutních míst nenajdeme ve Francii
a) Lurdy
b) Fátima
c) La Saletta

2. Ve které zemi najdeme poutní místo Mariazell?
a) Rakousko
b) Německo
c) Dánsko

3. V Santiagu de Compostela najdeme katedrálu
a) sv. Jakuba
b) Nalezení svatého Kříže
c) Očišťování Panny Marie

4. Autorem návrhu chrámu Sagrada familia v Barceloně je umělec
a) Antonio Gaudí
b) Pablo Picasso
c) Francisco Goya

5. Pokud bychom chtěli navštívit poutní místo Guadalupe, museli bychom se vypravit
a) do Brazílie
b) do Argentiny
c) do Mexika

6. Na závěr se podíváme na Slovensko. Ke kterému poutnímu místu se vztahuje film "Ivetka a hora"?
a) Šaštín
b) Litmanová
c) Turzovka

Počet soutěžících: 24
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 5

Otázky na prázdniny 2015
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. Které z těchto poutních míst nenajdeme ve Francii
a) Lurdy
b) Fátima
c) La Saletta

2. Ve které zemi najdeme poutní místo Mariazell?
a) Rakousko
b) Německo
c) Dánsko

3. V Santiagu de Compostela najdeme katedrálu
a) sv. Jakuba
b) Nalezení svatého Kříže
c) Očišťování Panny Marie

4. Autorem návrhu chrámu Sagrada familia v Barceloně je umělec
a) Antonio Gaudí
b) Pablo Picasso
c) Francisco Goya

5. Pokud bychom chtěli navštívit poutní místo Guadalupe, museli bychom se vypravit
a) do Brazílie
b) do Argentiny
c) do Mexika

6. Na závěr se podíváme na Slovensko. Ke kterému poutnímu místu se vztahuje film "Ivetka a hora"?
a) Šaštín
b) Litmanová
c) Turzovka

Počet soutěžících: 53
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 20

Otázky na červen 2015
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. Kterého dne stvořil Bůh vodní živočichy a ptáky?
a) třetího dne
b) čtvrtého dne
c) pátého dne

2. Které zvíře vypustil Noe z archy jako první
a) krkavce
b) holubici
c) orla

3. Které zvíře snáze projde Uchem jehly, než bohatý do království nebeského?
a) slon
b) velbloud
c) osel

4. Když Ježíš vyhnal zlé duchy ze dvou posedlých, dovolil jim vstoupit do
a) jedovatého hada
b) hejna vran
c) stáda vepřů

5. Z jaké srsti měl oděv Jan Křtitel?
a) z velbloudí
b) z medvědí
c) z myších kožíšků

6. Kdo není dobrý pastýř a pracuje jen za mzdu, prchá, když se blíží
a) medvěd
b) vlk
c) pes dingo

Počet soutěžících: 18
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 0

Otázky na duben 2015
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. Kdo je patronem estébáků?
a) Jidáš
b) Josef z Arimatie ( doplňující informace )
c) Kaifáš

2. Proč Pán Ježíš udělal první zázrak?
a) Přemluvila ho Panna Maria
b) Chtěl ukázat, jaký je kouzelník
c) Přivedl s sebou na svatbu dvanáct chlapů, kteří vypili všechno víno

3. Co znamená nápis K+M+B na dveřích?
a) klíče, mobil, brýle
b) krásný můj byt
c) kde mám boty

4. Co je za branou nebeskou?
a) přijímací kancelář
b) Stolec svatého Petra
c) Hvězda jitřní ( doplňující informace )

5. Který svatý je nejpomalejší?
a) sv. Martin ( doplňující informace )
b) sv. Jiljí
c) sv. Benedikt

6. Přeji si zachovat rubriku "Soutěžní otázky" na katolik.cz?
a) ano
b) ne
c) jsem ochoten si na některý měsíc otázky připravit

Počet soutěžících: 9
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 0

Otázky na Únor 2015
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. Hromnice jsou slavnost
a) Zjevení Páně
b) Křtu Páně
c) Uvedení Páně do chrámu

2. Na Hromnice dříve
a) končila doba vánoční
b) začínala doba postní
c) měnil se zimní čas na letní

3. Ve druhém čtení, které jsme mohli slyšet na Hromnice v kostele říká svatý Pavel,že sourozenci mají
a) otce a matku společné
b) práva a povinnosti společné
c) tělo a krev společné

4. Prorokyně Anna byla
a) dcera Aserova z Fanuelova kmene
b) dcera Fanuelova z Aserova kmene
c) dcera Manuelova z Davidova kmene

5. Jak dlouho žila prorokyně Anna v manželství, než ovdověla?
a) 7 let
b) 17 let
c) 84 let

6. Jakými slovy chválil Simenon Hospodina, když se setkal s malým Ježíšem?
a) Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu mém Spasiteli
b) Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému
c) Nyní můžeš propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.

7. Co řekl Simenon o Ježíši?
a) On je ustanoven k pádu a povstání mnohých
b) On je Spasitel světa
c) On osvobodí Jeruzalém

Počet soutěžících: 69
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 27

Otázky na leden 2015
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. 6. - 13.4. se konal týden modliteb za
a) nemocné
b) mír
c) mládež

2. 27. dubna svatořečil papež František dva své předchůdce. Které?
a) Jana Pavla II. a Jana XXIII.
b) Jana Pavla II. a Pavla VI.
c) Jana XXIII. a Benedikta XVI.

3. Královéhradecká diezéze oslavila v roce 2014 jubilejní výročí svého založení. Bylo to
a) 250 let
b) 200 let
c) 350 let

4. Kterou asijskou zemi navštívil papež v srpnu?
a) Jižní Korea
b) Čína
c) Japonsko

5. Synoda o rodině se konala v říjnu v
a) Barceloně
b) Římě
c) Neapoli

6. Ve kterém městě se konaly Evropské dny Taizé ve dnech 29.12. 2014 - 2.1. 2015?
a) Praha
b) Berlín
c) Paříž

Počet soutěžících: 44
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 16

Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2019.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2018.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2017.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2016.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2015.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2014.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2013.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2012.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2011.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2010.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2009.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2008.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2007.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2006.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2005.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2004.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2003.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2002.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2001.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2000.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 1999.
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest