katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Správné odpovědi minulých soutěží

Otázky na prosinec 2009
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. Slovo advent (lat. adventus) znamená
a) před Vánoci
b) očekávání
c) příchod

2. Kolik dní přesně trvá advent?
a) přesně 24 dní, od 1. prosince
b) přesně čtyři týdny, tj. 28 dní
c) různě, podle toho, na který den připadne Boží hod vánoční

3. V adventě se zpívají rorátní zpěvy. Co znamená slovo „rorate“?
a) zavlažte, oroste
b) probuďte se
c) pohleďte vzhůru, vzhlédněte

4. V našich končinách jsme letos slavili 1. adventní neděli 29. listopadu. Jak tomu bylo letos v milánské arcidiecézi, která používá tzv. ambrosiánský ritus?
a) už 15. listopadu
b) stejně, také 29. listopadu
c) slaví se až 6. prosince

5. Jak se jmenuje třetí adventní neděle?
a) Gaudete
b) Sperate
c) Rogate

6. Co je nejdůležitější stihnout v adventu?
a) všechno uklidit, upéct hromadu cukroví, nakoupit dárky a nezbláznit se z toho
b) v co největší míře bojkotovat všeobecné šílenství, nenakupovat dárky, neuklízet…
c) duchovně se dobře připravit na příchod Ježíše Krista

Počet soutěžících: 88
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 17

Otázky na listopad 2009
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. Svatý Vojtěch byl:
a) první český biskup
b) druhý český biskup
c) český král, který se staral o chudé

2. Jaký řád přivedl na naše území svatý Vojtěch?
a) františkány
b) minority
c) benediktiny

3. Kde byl zabit svatý Václav?
a) ve Staré Boleslavi
b) v Mladé Boleslavi
c) v Praze

4. Jak zemřela svatá Ludmila?
a) byla zavražděna Boleslavem
b) umřela přirozenou smrtí
c) Drahomíra ji nechala uškrtit závojem

5. Kde se narodila svatá Zdislava?
a) na Lemberku
b) v Křižanově
c) v Jablonném v Podještědí

6. Čím je známá svatá Anežka Česká?
a) starala se o chudé a nemocné ( doplňující informace )
b) založila klášter
c) byla umučena

7. Čeho je patronem svatý Jan Nepomucký?
a) horníků a rolníků
b) proti blesku a bouřce
c) uchování zpovědního tajemství

Počet soutěžících: 119
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 25

Otázky na říjen 2009
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. Které z těchto poutních míst není mariánské:
a) Svatá Hora
b) Zlaté Hory
c) Zelená Hora

2. Na kterém poutním místě najdeme zajímavý obraz, kterak Panna Maria kojí malého Ježíška?
a) Svatý Hostýn
b) Provodov
c) Svatý Kopeček

3. Které tajemství je součástí růžence světla?
a) který zjevil v Káně svou božskou moc
b) který nasytil zástupy
c) který uzdravoval nemocné

4. Jaké označení Panně Marii nedáváme:
a) Panna Maria Sněžná
b) Panna Maria Sedmibolestná
c) Panna Maria Deštná

5. Píseň: „Vesel se nebes Královno“ zpíváme:
a) v Adventu
b) v době vánoční
c) v době velikonoční

6. Co znamená dogma o Neposkvrněném početí Panny Marie?
a) že Maria nebyla počata spojením muže a ženy
b) že ji rodiče počali těsně po svátosti smíření
c) že byla při početí ušetřena prvotního hříchu

7. Jak jinak se ještě Panně Marii říká?
a) Loreta
b) Madona
c) Komtesa

Počet soutěžících: 47
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 22

Otázky na září 2009
Otázky připravil: Zdeněk Drštka

1. V září letošního roku poprvé navštíví Českou republiku Benedikt XVI. Proto hledejte odpovědi na zářijové otázky v životopise Svatého otce.
1. Rodná obec Josepha Ratzingera alias Benedikta XVI. – Marktl am Inn – leží v diecézi
a) Linec
b) Pasov
c) Mnichov

2. Kterého roku byl Joseph Ratzinger vysvěcen na kněze?
a) 1951
b) 1961
c) 1971

3. Joseph Ratzinger se také účastnil II. vatikánského koncilu, a to jako
a) kněz-teologický odborný poradce
b) arcibiskup mnichovský
c) kardinál-prefekt Kongregace pro nauku víry

4. Roku 1964 se Joseph Ratzinger podílel na založení významného teologického časopisu. Kterého?
a) Renovatio
b) Traditio
c) Concilium

5. Benedikt XVI. byl zvolen papežem
a) první den konkláve
b) druhý den konkláve
c) třetí den konkláve

6. První encyklika Benedikta XVI. se jmenuje
a) Deus caritas est
b) Caritas in veritate
c) Veritatis splendor

Počet soutěžících: 39
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 7

Otázky na prázdniny 2009
Otázky připravil: Jindřiška Cihlářová

1. Prožíváme dny volna a odpočinku, a proto i soutěžní otázky budou zaměřené na přírodu.
O kterém zvířeti je v Bibli psáno,že se posmívá městskému hluku a neposlouchá povyk pohaněče?
a) o oslu ( doplňující informace )
b) o krávě
c) o ovci

2. Které zvíře před nikým neustoupí?
a) velbloud
b) lev ( doplňující informace )
c) liška

3. Na jaký strom vylezl Zacheus, aby uviděl Ježíše?
a) na fíkovník
b) na moruši ( doplňující informace )
c) na cedr

4. Na jaké druhy zeleniny vzpomínali Izraelci na poušti?
a) okurky, cibuli, rajčata a papriky
b) cibuli, česnek, kedlubny a mrkev
c) okurky, melouny,pór,cibuli a česnek ( doplňující informace )

5. Ke kterému zvířeti přirovnal Ježíš Heroda?
a) k lišce ( doplňující informace )
b) ke lvu
c) ke kozlu

6. O kterém ptáku je napsáno,že neobdržel rozum?
a) o vlaštovce
b) o hrdličce
c) o pštrosu ( doplňující informace )

Počet soutěžících: 19
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 2

Otázky na prázdniny 2009
Otázky připravil: Jindřiška Cihlářová

1. Prožíváme dny volna a odpočinku, a proto i soutěžní otázky budou zaměřené na přírodu.
O kterém zvířeti je v Bibli psáno,že se posmívá městskému hluku a neposlouchá povyk pohaněče?
a) o oslu ( doplňující informace )
b) o krávě
c) o ovci

2. Které zvíře před nikým neustoupí?
a) velbloud
b) lev ( doplňující informace )
c) liška

3. Na jaký strom vylezl Zacheus, aby uviděl Ježíše?
a) na fíkovník
b) na moruši ( doplňující informace )
c) na cedr

4. Na jaké druhy zeleniny vzpomínali Izraelci na poušti?
a) okurky, cibuli, rajčata a papriky
b) cibuli, česnek, kedlubny a mrkev
c) okurky, melouny,pór,cibuli a česnek ( doplňující informace )

5. Ke kterému zvířeti přirovnal Ježíš Heroda?
a) k lišce ( doplňující informace )
b) ke lvu
c) ke kozlu

6. O kterém ptáku je napsáno,že neobdržel rozum?
a) o vlaštovce
b) o hrdličce
c) o pštrosu ( doplňující informace )

Počet soutěžících: 36
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 5

Otázky na červen 2009
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. Červnové otázky budou zaměřeny na Bibli, resp. dokončení biblického verše.
Tu k němu přistoupil malomocný, padl před ním na zem a prosil: Pane, chceš li, můžeš mě očistit. On vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl:
a) Chci, buď čistý
b) Amen, pravím ti, tvá víra tě zachránila
c) Odpouštějí se ti hříchy

2. Kdo by svedl ke hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mně věří, lépe by mu bylo…
a) kdyby se nebyl narodil.
b) kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře.
c) kdyby mu svázali ruce a nohy a hodili dravé zvěři.

3. Řekl také: Někteří z těch, co tu stojí…
a) jsou hodni království nebeského.
b) spatří Syna Člověka, jak vstupuje na nebesa do Boží slávy.
c) neokusí smrt, dokud nespatří Boží království, přicházející v moci.

4. V ten čas šel Ježíš v sobotu obilím. Jeho učedníci začali mnout zrní z klasů a jíst. Když to viděli farizeové, řekli mu:…
a) hle, tvoji učedníci berou, co jim nepatří.
b) hle, tvoji učedníci dělají, co se nesmí v sobotu.
c) hle, tvoji učedníci porušují tradici otců a neumyli si před jídlem ruce.

5. Amen, pravím vám, že bohatý těžko vejde do nebeského království. Znovu vám říkám…
a) bohatství tohoto světa vás vzdaluje od království nebeského
b) bohatý těžko vejde do Božího království, neboť brána je úzká
c) snáze projde velbloud uchem jehly, než bohatý do Božího království

6. Pokud jde o to, co jste psali, je pro muže lépe…
a) když zůstane bez ženy.
b) když se ožení.
c) aby byli jako já.

7. Způsobem bytí byl rovný Bohu…
a) přesto se stal člověkem.
b) a přece na své rovnosti nelpěl.
c) ale vzal kříž, aby všichni byli spaseni.

8. Především však mějte lásku…
a) která vše spojuje k dokonalosti.
b) neboť jen tak dosáhnete nebeského království.
c) protože Ježíš napřed miloval nás.

Počet soutěžících: 113
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 18

Otázky na květen 2009
Otázky připravil: Jana Prchalová

1. Jak se jmenovali rodiče Panny Marie?
a) Jáchym a Alžběta
b) Jáchym a Anna
c) Jáchym a Marta

2. Kde se zjevila Panna Maria sv. Bernadettě?
a) ve Fatimě
b) v Lourdech
c) v Santiagu de Compostella

3. O tomto zjevení pojednává kniha Píseň o Bernadettě. Jejím autorem je
a) Franz Kafka
b) František Křelina
c) Franz Werfel

4. Kteří dva evangelisté se nezmiňují o narození Ježíše Krista?
a) Marek a Matouš
b) Marek a Jan
c) Marek a Lukáš

5. Panna Maria je často zobrazována s korunou hvězd kolem hlavy. Je jich
a) 10
b) 11
c) 12

6. Kdo je autorem díla Popelka Nazaretská?
a) Václav Renč
b) Jan Zahradníček
c) Jakub Deml

Počet soutěžících: 137
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 82

Otázky na duben 2009
Otázky připravil: Veronika Bořecká

1. Poutní místo Božího milosrdenství najdeme v ČR:
a) Na Svatém Hostýně
b) V Dobčicích v Jižních Čechách
c) Ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě

2. Slavnost Božího milosrdenství slavíme
a) 1. neděli velikonoční
b) 2. neděli velikonoční
c) Neděli po Slavnosti seslání Ducha svatého

3. Odkdy tuto neděli známe (slavíme) právě pod tímto názvem
a) Od roku 2000
b) Od druhého vatikánského koncilu
c) Od nepaměti

4. Jaká událost z katolické církve je úzce spjata s nedělí Božího milosrdenství?
a) Slavila se první ekumenická bohoslužba na světě
b) V předvečer této neděle zemřel Jan Pavel II.
c) Vznikl úřad pro humor a optimismus v katolické církvi

5. Který světec je spjat s Božím milosrdenstvím?
a) Svatá Faustyna Kowalska
b) Svatá Kateřina Sienská
c) Svatý Augustin

6. Jak vypadá obraz Božího milosrdenství?
a) Vyobrazuje Ježíšovo srdce omotané trnovou korunou
b) Znázorňuje zázračné nasycení zástupů
c) Zobrazuje Ježíše, který jednou rukou žehná a druhou ukazuje na své srdce, ze kterého vychází dva paprsky

7. Jak se jmenuje modlitba k Božímu milosrdenství?
a) Litanie
b) Korunka
c) Křížová cesta

Počet soutěžících: 79
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 44

Otázky na březen 2009
Otázky připravil: Josef Halámek

1. Nezúčastnit se mše svaté na Velký pátek je za normálních okolností pro dobrého katolíka:
a) těžký či lehký hřích
b) omluvitelný nedostatek
c) běžná záležitost ( doplňující informace )

2. Nejvydávanější kniha současného papeže vyšla poprvé česky na našem území v roce (v standardním vydavatelství, tj nepočítáme samizdat)
a) 1982
b) 1991 ( doplňující informace )
c) 2007

3. Mladá křesťanská rodina v ČR se rozhodla, že bude své děti pojmenovávat podle učitelů (a učitelek) církve. U synů to bude jednoduché, ale maximálně kolik dcer si mohou naplánovat?
a) 2 ( doplňující informace )
b) 3
c) 4

4. Ve který den během Velikončního třídení probíhá nejméně liturgických obřadů:
a) Zelený čtvrtek.
b) Velký pátek
c) Bílá sobota ( doplňující informace )

5. Známý katolický kněz dává na začátku postní doby i praktická doporučení k jejímu prožívání. Dovolím si ho nepřesně citovat: „Správný katolík v postní době nekouří, nepije, nedívá se na televizi, nebrouzdá po internetu, ale věnuje se rozjímání a duchovní četbě“. Tři muži ho vzali vážně, 100% vše dodržovali až na vyjmenované prohřešky. Který z nich se ideálu přiblížil nejvíce?
a) k nedělnímu obědu si dává pivo jako po celý rok ( doplňující informace )
b) po večerním fotbale ve středu večer chodí na pivo, ale na Popeleční středu pivo vynechal
c) cestou z Finančního úřadu oslavil kontrolu daňového přiznání jedním pivem

6. Populární autor křesťanské literatury Marek Orko Vácha měl oblíbené heslo: „Kde je vůle, tam je i cesta“. Na základě empirických zkušeností zjistil, že není pravdivé. Jaké je správné znění?
a) Kde je vůle a kyslík, tam je i cesta ( doplňující informace )
b) Kde je vůle a svoboda, tam je i cesta
c) Kde je vůle a síly, tam je i cesta

Počet soutěžících: 84
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 1

Otázky na Únor 2009
Otázky připravil: Jindřiška Cihlářová

1. Otázky na měsíc únor budou zaměřené na světce, kteří budou mít tento měsíc svátek. Který světec, biskup a mučedník, se při svém pronásledování uchýlil do jeskyně,kam mu podle legendy divoká zvěř přinášela jídlo?
a) sv. Jan Křtitel
b) sv. Eustach
c) sv. Blažej

2. Jak se jmenuje řeholnice, rodná sestra sv. Benedikta, která bývá zobrazována jako abatyše s knihou řádových pravidel?
a) sv. Scholastika
b) sv. Anežka Česká
c) sv. Agáta

3. Čím se proslavil sv. Simeon Stylites?
a) založil klášter
b) byl prvním a nejváženějším z asketů na sloupu
c) věnoval se péči o nejzanedbanější lidi

4. Který z uvedených svatých vůbec neexistuje?
a) sv. Modest
b) sv. Maro
c) sv.Clovius

5. Která mučednice bývá zobrazována s kleštěmi a zuby?
a) sv. Apolonie
b) sv. Barbora
c) sv.Markéta

6. 21. února má svátek sv. Petr Damiani. Které z uvedených tvrzení není pravdivé ?
a) byl církevní učitel a reformátor
b) bral si příklad ze sv. Jeronýma
c) žil v 18. století

Počet soutěžících: 81
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 27

Otázky na leden 2009
Otázky připravil: Zdeněk Drštka

1. Jak je naším dobrým zvykem, ohlížíme se v lednových otázkách za uplynulým rokem.

Mons. Pavel Posád dostal v souvislosti se jmenováním pomocným biskupem českobudějovickým titul jedné dnes již zaniklé diecéze. Které?
a) Ptuj v dnešním Slovinsku ( doplňující informace )
b) Ausukkura v dnešním Alžírsku
c) Marcelliana v dnešním Tunisku

2. Nově jmenovaný litoměřický biskup Mons. Jan Baxant působil jako generální vikář
a) v plzeňské diecézi
b) v českobudějovické diecézi
c) v pražské aridiecézi

3. Kolik našich biskupů oslavilo roku 2008 šedesátiny?
a) 1
b) 2 ( doplňující informace )
c) 3

4. Rok 2008 byl také jubilejním rokem, a to dokonce trojnásobným. Jen jedno z těchto jubileí však přesahuje i do roku 2009. Které to je?
a) rok sv. Vavřince
b) rok sv. Pavla ( doplňující informace )
c) rok Lourdského jubilea

5. Světové dny mládeže se roku 2008 konaly v australském městě
a) Sydney
b) Melbourne
c) Adelaide

6. V říjnu roku 2008 se v Římě konal biskupský synod. Co bylo jeho hlavním tématem?
a) Boží slovo
b) církev a konzumní společnost
c) křesťanská morálka partnerských vztahů

Počet soutěžících: 71
Počet soutěžících, kteří měli všechny odpovědi správně: 8

Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2019.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2018.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2017.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2016.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2015.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2014.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2013.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2012.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2011.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2010.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2009.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2008.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2007.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2006.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2005.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2004.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2003.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2002.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2001.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 2000.
Zde najdete správné odpovědi všech otázek roku 1999.
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest