katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Biblické fotostřípky

Detailní výpis                  Stručný výpis
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   491-500  510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830  
Neboť palác zchátrá, hluk města ustane.

Iz 32,14
Dítě rostlo v síle a moudrosti a milost Boží byla s ním.

Lk 2,40
Lenoch sáhne rukou do mísy, ale je mu zatěžko vrátit ji k ústům.

Pr 26,15
Zakládejte si na tom, že budete žít pokojně, věnovat se své práci
a získávat obživu vlastníma rukama, jak jsme vám již dříve uložili.

1Sol 4,11
Hospodin dopřeje dobrých časů , svou úrodu vydá naše země.

Zl 85,13
Vyberte si: Mám na vás přijít s holí, nebo s láskou a mírností?

1Kor 4,21
Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.

Mt 2,2
Hospodin ... střeží cestu svých věrných.

Pr 2,8
Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno,
dal moc stát se Božími dětmi.

Jan 1,13
Řekneme-li, že hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda.
Když však uznáme, že se dopouštíme hříchů,
on nám hříchy odpustí a očistí nás od všeho špatného.

1Jan 1,8
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   491-500  510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830  


Biblické fotostřípky
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest