katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Biblické fotostřípky

Detailní výpis                  Stručný výpis
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   821-830  840   850   860  
Voda uhasí planoucí oheň
a milosrdenství usmíří hříchy.

Sir 3,30
Poušť i suchopár se rozveselí, rozjásá se pustina a rozkvete kvítím.
Bujně rozkvete, radostně bude jásat a plesat.
Bude jí dána sláva Libanónu, nádhera Karmelu a Šáronu.
Ty uzří slávu Hospodinovu, nádheru našeho Boha.

Iz 35,1-2
Hladové nasytil dobrými věcmi
a bohaté poslal pryč s prázdnou.

Lk 1,53
I řekl Bůh: „Buď světlo!“
A bylo světlo.

Gn 1,3
Určitě se postarám o tvé dobro
a tvé potomstvo rozmnožím jako mořský písek,
jejž nelze pro množství sečíst.

Gn 32,13
Ježíš se k nim obrátil a řekl:
„Dcery jeruzalémské, nade mnou neplačte!
Plačte nad sebou a nad svými dětmi"

Lk 23,28
Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko,
neslitovat se nad synem vlastního života?
I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu.

Iz 49,15
Na místě Kristově vás prosíme:
dejte se smířit s Bohem!

2Kor 5,20
Jonáš byl v útrobách ryby tři dny a tři noci.

Jon 2,1
Kéž bys jen chodil po cestě dobrých
a bedlivě dbal na stezky spravedlivých.

Pr 2,20
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   821-830  840   850   860  


Biblické fotostřípky
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastoračn?středisko brněnsk?diecéze

   Informačn?kontaktn?centrum

   Česk?sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akc? chat, stránky pro mláde? width=

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druh?ročník křesťanského festivalu Kefasfest

scunci thick hair clip hair extensions for wedding india latex clothes natural beauty hair boutique coupon bellami human hair wig review latex dresses