katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Biblické fotostřípky

Detailní výpis                  Stručný výpis
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   781-790  800   810   820   830   840   850   860  
Přebýváme ve stanech. Uposlechli jsme.
Konáme přesně to, co nám přikázal náš otec Jónadab.

Jer 35,10
Vyvedl je na vysokou horu, kde byli sami.

Mt 17,1
To čiňte na mou památku.

Lk 22,19
Navštěvuješ zemi, hojností ji zahrnuješ, velmi bohatou ji činíš.
Boží potok je naplněn vodou, pečuješ jim o obilí, ano, máš o zemi péči.


Z 65,10
„Nepřibližuj se sem! Zuj si opánky,
neboť místo, na kterém stojíš, je půda svatá.“

Ex 3,5
A tehdy si udělali sochu telete,
začali této modle obětovat
a před výtvorem vlastních rukou pořádali slavnosti.

Sk 7,41
Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky.

Mt 28,19
Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání,
a nezačínejte si říkat: ‚Náš otec jest Abraham!‘
Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení.

Lk 3,8
‚Synu, jdi dnes pracovat na vinici!‘On odpověděl: ‚Nechce se mi.‘
Ale potom toho litoval a šel. Otec přišel k druhému a řekl mu totéž.
Ten odpověděl: ‚Ano, pane.‘ Ale nešel.

Mt 21,28
Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci!
Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to,
co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost.

Mt 23,23
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   781-790  800   810   820   830   840   850   860  


Biblické fotostřípky
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastoračn?středisko brněnsk?diecéze

   Informačn?kontaktn?centrum

   Česk?sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akc? chat, stránky pro mláde? width=

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druh?ročník křesťanského festivalu Kefasfest

scunci thick hair clip hair extensions for wedding india latex clothes natural beauty hair boutique coupon bellami human hair wig review latex dresses