katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Biblické fotostřípky

Detailní výpis                  Stručný výpis
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   541-550  560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890  
Nic dobrého nechybí těm, kdo se dotazují Hospodina.

Zl 34,11
Jdi k mravenci, lenochu, dívej se, jak žije, ať zmoudříš.

Pr 6,6
Nebuď nenasytný při žádném hodování a neoddávej se cele jídlu.

Sir 37,29
Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci,
máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině.

Ef 2,19
Bože, chci ti zpívat novou píseň,
s harfou o deseti strunách budu ti pět žalmy.

Zl 144,9
Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov,
nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.

Zl 91,9
Dovedl bys jako on vzklenout oblohu pro mraky, pevnou jak lité zrcadlo?

Job 37,18
Toto praví Hospodin o svém pomazaném, ...: „Já jsem ho uchopil za pravici, ..., zotevírám před ním vrata, brány už nebudou zavírány.

Iz 45,1
On vysvobodí chudáka, který se dovolává pomoci,
ubožáka, jehož se nikdo neujímá.

Zl 72,12
Neboť palác zchátrá, hluk města ustane.

Iz 32,14
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   541-550  560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890  


Biblické fotostřípky
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář