katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Biblické fotostřípky

Detailní výpis                  Stručný výpis
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   751-760  770   780   790   800   810   820   830   840   850   860  
Ten, kdo je bojácný a zbabělý, ať se vrátí domů,
aby jeho bratři neztratili odvahu jako on.

Dt 20,8
Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy.
Hospodin slyší, když k němu volám.

Zl 4,4
Neboť jsem hladověl, a dali jste mi jíst.

Mt 25,35
Neboť den Hospodina zástupů přijde na každou pýchu a povýšenost, na všechno, co se povznáší – to bude sníženo –,...
na všechny zámořské lodě i na veškerou okázalost.

Iz 2,12-16
Země vydala zeleň: rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny,
a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny.
Bůh viděl, že to je dobré.

Gn 1,12
„Jděte v pokoji.
Nad cestou, na kterou jste se vydali, bdí Hospodin.“

Sd 18,6
Tvé oči ať hledí rovně,
zpříma před sebe se dívej.

Pr 4,25
Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice,
sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve.

1Sol 4,16
Když vyšel kolem páté hodiny odpoledne, našel tam další,jak tam stojí,
a řekl jim: ‚Co tu stojíte celý den nečinně?‘ Odpovědí mu:
‚Nikdo nás nenajal.‘ On jim řekne: ‚Jděte i vy na mou vinici.‘

Mt 20,6
Kdyby sám Hospodin nebyl při nás, když proti nám povstali lidé,
zaživa by nás tehdy zhltli v hněvu, jímž proti nám vzpláli.
Tehdy by nás zatopily vody, dravý proud by se přes nás valil,

Zl 124,2-4
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   751-760  770   780   790   800   810   820   830   840   850   860  


Biblické fotostřípky
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastoračn?středisko brněnsk?diecéze

   Informačn?kontaktn?centrum

   Česk?sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akc? chat, stránky pro mláde? width=

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druh?ročník křesťanského festivalu Kefasfest

scunci thick hair clip hair extensions for wedding india latex clothes natural beauty hair boutique coupon bellami human hair wig review latex dresses