katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Biblické fotostřípky

Detailní výpis                  Stručný výpis
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   591-600  610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860  
Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého,
který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě!

1Kor 6,19
Budete žehnat synům Izraele těmito slovy: Hospodin tě požehná a ochrání tě,Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a bude ti milostiv,
Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.

Nm 6,23
Víš něco o tom, jak plují oblaka, a vůbec něco o divech Vševědoucího?

Job 37,16
Za žádných okolností se neutíkej ke lži,
zvyknout si na ni nevede k ničemu dobrému.

Sir 7,13
A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se
a na každém z nich spočinul jeden.

Sk 2,3
Obejděte Sijón, vydejte se kolem spočítat jeho věže.
Pozorně si povšimněte valů, jeho paláce si prohlédněte
a příštímu pokolení vyprávějte:
„Tento Bůh je Bůh náš navěky a navždy; on sám nás povede věčně.“

Zl 48,13
Zůstaňte ve městě, dokud nebudete vyzbrojeni mocí z výsosti.

Lk 24,49
Velmi jsem se v Pánu zaradoval, že již zase rozkvetla vaše péče o mne.
Vím, vždycky jste na to mysleli, jen jste neměli příležitost.

Flp 4,10
Prosím tě, dítě, pohlédni k nebi i na zemi, na všechno,
co je zde vidět, a věz, že to Bůh udělal ne z toho,
co bylo, a že i lidský rod takto povstal.

2Mak 7,28
Jsou jak tráva, která odkvétá hned ráno:
zrána rozkvete a už odkvétá, večer uvadne a uschne.

Zl 90,5
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   591-600  610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860  


Biblické fotostřípky
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastoračn?středisko brněnsk?diecéze

   Informačn?kontaktn?centrum

   Česk?sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akc? chat, stránky pro mláde? width=

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druh?ročník křesťanského festivalu Kefasfest

scunci thick hair clip hair extensions for wedding india latex clothes natural beauty hair boutique coupon bellami human hair wig review latex dresses