katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Biblické fotostřípky

Detailní výpis                  Stručný výpis
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   591-600  610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780  
Prameny vysíláš do potoků, které mezi horami se vinou.

Zl 104,10
Země bude oplývat obilím, jež se bude vlnit i po vrcholech hor,
jeho klasy budou jako libanónské cedry ,
obyvatelé měst pokvetou jak bylina země.

Zl 72,16
Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny,
komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou.

Jan 20,23
Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří,
lépe by mu bylo, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře.

Mk 9,42
Vždyť i Kristus dal svůj život jednou provždy za hříchy,
spravedlivý za nespravedlivé, aby nás přivedl k Bohu.

1Pt 3,18
Ale Ježíš mu odpověděl: „Lišky mají doupata a ptáci hnízda,
ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil.“

Mt 8,20
Vzhůru, vydejme se na Sijón k Hospodinu, svému Bohu.

Jer 31,6
Bratrská láska ať trvá; s láskou přijímejte i ty,
kdo přicházejí odjinud – tak někteří, aniž to tušili,
měli za hosty anděly.

Zid 13,1
Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.

Mt 7,14
Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé.

Zj 21,6
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   591-600  610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780  


Biblické fotostřípky
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest