katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Biblické fotostřípky

Detailní výpis                  Stručný výpis
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   601-610  620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890  
Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš,
že tvůj bratr má něco proti tobě,nech svůj dar před oltářem
a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď
a přines svůj dar.

Mt 5,23
Z něho se raduje naše srdce, my doufáme v jeho svaté jméno.

Zl 33,21
Brzy se spoutanému otevře žalář.

Iz 51,14
Pole zazní jásotem, i všechno, co je na něm ... vstříc Hospodinu,
že přichází, že přichází soudit zemi.

Zl 96,12
Sám si spočítej, pro co bys mohl být ospravedlněn.

Iz 43,26
Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne

Jan 10,14
Neberte si měšec ani mošnu ani obuv.

Lk 10,4
Těžký je kámen, písek má váhu, ale hoře,
jež působí pošetilec, je těžší než obojí.

Pr 27,3
Vzepřete se ďáblu a uteče od vás,
přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.

Jak 4,7
V jeho dnech rozkvete spravedlivý.

Zl 72,7
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   601-610  620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890  


Biblické fotostřípky
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář