katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Biblické fotostřípky

Detailní výpis                  Stručný výpis
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   761-770  780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890  
Hospodine, ukaž mi svou cestu, budu žít podle tvé pravdy,
soustřeď mou mysl na bázeň tvého jména.

Zl 86,11
A ty se na chvíli zastav, ohlásím ti Boží slovo.

1Sam 9,27
Bůh také řekl: „Hle, dal jsem vám na celé zemi
každou bylinu nesoucí semena i každý strom.

Gn 1,29
Ale Ježíš mu odpověděl: „Lišky mají doupata a ptáci hnízda,
ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil.

Lk 9,58
A otázal se: „Kterou cestou potáhneme?“
On odvětil: „Směrem k Edómské poušti.“

2Král 3,8
Hle, posílám svého anděla, aby mi připravil cestu.
Hned potom přijde do svého chrámu Pán, jehož hledáte,
a anděl smlouvy, po němž toužíte.

Mal 3,1
Jenom si dej pozor a velice se střez zapomenout na věci,
které jsi viděl na vlastní oči, aby nevymizely
z tvého srdce po všechny dny tvého života.

Dt 4,9
Kdo přijme takové dítě ve jménu mém, přijímá mne;
a kdo přijme mne, přijme toho, který mě poslal.
Kdo je nejmenší mezi všemi vámi, ten je veliký.

Lk 9,48
Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho,
on sám bude jednat.

Zl 37,5
Bude to, jako když někdo roztříští hliněný džbán napadrť,
nelítostně, že se nenajde po rozbití ani střípek,
aby se v něm dal přenést oheň z ohniště či nabrat voda z louže.

Iz 30,14
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   761-770  780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890  


Biblické fotostřípky
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář