katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Biblické fotostřípky

Detailní výpis                  Stručný výpis
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   631-640  650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880  
Ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.

Flp 2,8
Nyní, Bože náš, vzdáváme ti chválu a oslavujeme tvé skvělé jméno.

1 Paralipomenon 29,13
Lidské nitro může sice mnohdy zpozorovat víc než sedm strážců,
kteří sedí na vysoké věži,ale především pros Nejvyššího,
aby řídil tvou cestu v pravdě.

Sir 37,14
U Ježíšova kříže stály jeho matka a sestra jeho matky,
Marie Kleofášova a Marie Magdalská.

Jan 19,25
Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky.

Iz 40,8
Ne vy jste vyvolili mne, ale já jsem vyvolil vás
a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce
a vaše ovoce aby zůstalo;

Jan 15,16
A když rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale na svícen;
a svítí všem v domě.

Mt 5,15
Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky;
buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice.

Mt 10,16
Avšak oni křičeli: „Na kříž, na kříž s ním!“

Lk 23,21
Židé žádají zázračná znamení, Řekové vyhledávají moudrost,
ale my kážeme Krista ukřižovaného.

1Kor 1,22
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   631-640  650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880  


Biblické fotostřípky
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář