katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Biblické fotostřípky

Detailní výpis                  Stručný výpis
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   841-850  860   870   880   890  
Dám ti klíče království nebeského,
a co odmítneš na zemi, bude odmítnuto v nebi,
a co přijmeš na zemi, bude přijato v nebi.

Mt 16,19
„Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil
a otvíral nám Písma?“

Lk 24,32
I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky,
moje milosrdenství od tebe neodstoupí.

Iz 54,10
Bůh ho vzkřísil; vytrhl jej z bolestí smrti,
a smrt ho nemohla udržet ve své moci.

Sk 2,24
Není zde; byl vzkříšen, jak řekl.

Mt 28,6
Bůh předem rozhodl, aby byl vydán,
a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili.

Sk 2,23
Ježíš věděl, že přišla jeho hodina,
aby z tohoto světa šel k Otci;
miloval své, kteří jsou ve světě,
a prokázal svou lásku k nim až do konce.

Jan 13,1
Vzhůru! Všichni, kdo žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo peníze nemá.

Iz 55,1
Pozvedněte své oči k nebi, pohleďte dolů na zem!
Nebesa se rozplynou jako dým a země zvetší jako roucho,
rovněž tak její obyvatelé pomřou.
Ale má spása bude tu věčně, má spravedlnost neztroskotá.

Iz 51,6
Cestou potkali jednoho člověka z Kyrény, jménem Šimona;
toho přinutili, aby nesl jeho kříž.

Mt 27,32
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   841-850  860   870   880   890  


Biblické fotostřípky
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář