katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Biblické fotostřípky

Detailní výpis                  Stručný výpis
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   651-660  670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850  
Kdo obdělává svou půdu, nasytí se chlebem,
kdežto kdo následuje povaleče, nasytí se chudobou.

Pr 28,19
Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno.

Lk 12,31
Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka: „Už nemají víno.

Jan 2,3
Jakou bázeň vzbuzuje toto místo!
Není to nic jiného než dům Boží, je to brána nebeská.

Gn 28,17
Mořské ryby vyprávět ti budou. Kdo z nich všech by nevěděl,
že ruka Hospodinova to učinila
a že v jeho ruce je život všeho, co žije, duch každého lidského tvora.

Job 12,8
Polovinu spálí pod masem, které bude jíst, upeče pečeni a nasytí se.
Přitom se ohřeje a zvolá: „To jsem se zahřál, je mi teplo!“

Iz 44,16
Tak ať svítí vaše světlo před lidmi,
aby viděli vaše dobré skutky
a vzdali slávu vašemu Otci v nebesích.

Mt 5,16
Potom mu znehybněla tvář, muž Boží nadobro strnul.

2Kral 8,11
Jak dobré je vzdávat Hospodinu chválu, tvému jménu, Nejvyšší,
pět žalmy,hlásat zrána tvoje milosrdenství a v noci tvou věrnost
při nástroji o deseti strunách, s harfou, při hře na citeru.

Zl 92,2-4
„Každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň.
Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky.

Jan 4,13
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   651-660  670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850  


Biblické fotostřípky
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druhý ročník křesťanského festivalu Kefasfest