katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Biblické fotostřípky

Detailní výpis                  Stručný výpis
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   531-540  550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860  
Řekneme-li, že hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda.
Když však uznáme, že se dopouštíme hříchů,
on nám hříchy odpustí a očistí nás od všeho špatného.

1Jan 1,8
Pojďme až do Betléma a podívejme se na to, co se tam stalo.

Lk 2,15
A bude světlo bledé luny jako světlo žárného slunka a světlo slunka
bude sedmkrát větší , jako světlo sedmi dnů, v den, kdy Hospodin
ováže zlomeniny svého lidu a rány jemu zasazené uzdraví.

Iz 30,26
Hospodin osvobozuje vězně.

Zl 146,7
Neopouštěj starého přítele, žádný nový se mu nevyrovná.
Nový přítel je jako nové víno. Teprve až zestárne,
budeš je s požitkem pít.

Sir 9,10
Všechny končiny země uzřely spásu našeho Boha.
Jásejte Hospodinu, všechny země, radujte se, plesejte a hrejte!

Zl 98,3
Každý, kdo slyší tato má slova a plní je,
bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.

Už nastala hodina, kdy je třeba se probrat ze spánku.

Rim 13,11
Jsme ovšem jenom lidé, ale svůj zápas nevedeme po lidsku.

2Kor 10,3
Nad ním byl nápis: „Toto je král Židů.“

Lk 23,38
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   531-540  550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860  


Biblické fotostřípky
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastoračn?středisko brněnsk?diecéze

   Informačn?kontaktn?centrum

   Česk?sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akc? chat, stránky pro mláde? width=

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář

   Druh?ročník křesťanského festivalu Kefasfest

scunci thick hair clip hair extensions for wedding india latex clothes natural beauty hair boutique coupon bellami human hair wig review latex dresses