katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Biblické fotostřípky

Detailní výpis                  Stručný výpis
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   671-680  690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890  
S nadějí vyhlížím tvoji spásu, Hospodine.

Zl 119,166
Má duše čeká na Pána více než stráže na svítání.Více než stráže
na svítání ať čeká Izrael na Hospodina, neboť u Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení.On vykoupí Izraele ze všech jeho provinění.

Zl 130,6
Hlas volajícího: „Připravte na poušti cestu Hospodinu!
Vyrovnejte na pustině silnici pro našeho Boha!

Iz 40,3
Vychází na jednom okraji nebes, probíhá obloukem k druhému konci
a nic se neskryje před jeho žárem.

Zl 19,7
Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy,
neboť vaše vykoupení je blízko.“

Lk 21,28
Hle, vyryl jsem si tě do dlaní.

Iz 49,16
Tehdy řekne král těm po pravici: ‚Pojďte, požehnaní mého Otce,
ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa.

Mt 25,34
Zastrašování a povýšenost připraví člověka o bohatství,
tak zpustne dům pyšného.

Sir 21,4
Jan byl svíce hořící a zářící,
a vy jste se chtěli na chvíli radovat v jeho světle.

Jan 5,35
Jak si vážím divů , které konáš, Bože!
Nesmírný je jejich počet,
sčetl bych je, ale je jich víc než písku.

Zl 139,17
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   671-680  690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890  


Biblické fotostřípky
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář