katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Biblické fotostřípky

Detailní výpis                  Stručný výpis
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   511-520  530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890  
Kdybych měl hlad, neřeknu si tobě, mně patří svět se vším, co je na něm.

Zl 50,12
Bůh sám vás vyučil, jak se máte mít mezi sebou rádi.

1Sol 4,9
Ze svého chleba dávej hladovému a ze svých oděvů nahým.
Vším, čeho máš přebytek, prokazuj milosrdenství,
a tvé oko ať nezávidí, když prokazuješ milosrdenství.

Tob 4,16
Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží
a přítomnost Ducha svatého se všemi vámi.

2Kor 13,13
Blaze těm, kdo mají čisté srdce, neboť oni uzří Boha.

Mt 5,8
V Jeruzalémě byli zbožní židé ze všech národů na světě,
a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli.


Sk 2,5
Tento příkaz, který ti dnes udílím, není pro tebe ani nepochopitelný,
ani vzdálený. Není v nebi, abys musel říkat: „Kdo nám vystoupí na nebe, vezme jej pro nás a ohlásí nám jej, abychom ho plnili?“
...Vždyť to slovo je ti velmi blízko, ve tvých ústech a ve tvém srdci, abys je dodržoval.

Dt 30,11
Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy.

Jan 16,13
Upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází.

Sk 1,10
Máš o zemi péči:zavlažuješ brázdy, kypříš hroudy,
vydatnými prškami ji činíš vláčnou, žehnáš tomu, co z ní raší.

Zl 65,10
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   511-520  530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890  


Biblické fotostřípky
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář