katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Biblické fotostřípky

Detailní výpis                  Stručný výpis
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   611-620  630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890  
Těžký je kámen, písek má váhu, ale hoře,
jež působí pošetilec, je těžší než obojí.

Pr 27,3
Vzepřete se ďáblu a uteče od vás,
přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.

Jak 4,7
V jeho dnech rozkvete spravedlivý.

Zl 72,7
V Gamalielově škole jsem byl přesně vyučen zákonu našich otců.

Sk 22,3
Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše , oč požádá tvé srdce.

Zl 37,4
...neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství.
Hospodinova věrnost je věčná! Haleluja.

Zl 117,2
Bože, obnov nás, ukaž jasnou tvář a budeme zachráněni.

Zl 80,4
Když se však ze mě stal muž, všecko dětské jsem odložil.

1Kor 13,11
Nemylte se: Ani ... zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, ani lupiči nebudou mít účast v Božím království.

1Kor 6,9
"Hle, já sám vyhledám své stádo a ujmu se ho. Jako se pastýř stará
o své stádo, když je mezi svými rozptýlenými ovcemi,
tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst,
kam se rozprchly v mlhavém a mračném čase.

Ez 34,11
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   611-620  630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890  


Biblické fotostřípky
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář