katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Biblické fotostřípky

Detailní výpis                  Stručný výpis
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   731-740  750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890  
Každý jiný lid si chodí ve jménu svých bohů,
ale my budeme chodit ve jménu Hospodina, našeho Boha,
navěky a navždy.

Mich 4,5
Jídlo je pro žaludek a žaludek pro jídlo;
Bůh však jednou učiní konec obojímu.

1Kor 6,13
Hle, zima pominula, lijavce přešly, jsou tytam.
Po zemi se objevují květy.

Pís 2,11
Snažte se vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám,
se budou snažit vejít, ale nebudou schopni.

Lk 13,24
Poslal je před sebou po dvou do každého města i místa, kam měl sám jít.

Lk 10,1
je čas plakat i čas smát se,
čas truchlit i čas poskakovat.

Kaz 3,4
Přijdou dny, kdy Jákob zapustí kořeny,
kdy bude pučet a rozkvete Izrael.

Iz 27,6
Hned uvidíš, uskuteční-li se mé slovo, nebo ne.

Num 11,23
Hospodinova milosrdenství je plná země.

Zl 33,5
Proč hledáte živého mezi mrtvými?

Lk 24,5
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   670   680   690   700   710   720   730   731-740  750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890  


Biblické fotostřípky
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář