katolík seznamka inzerce gyn. poradna pohlednice

Biblické fotostřípky

Detailní výpis                  Stručný výpis
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   661-670  680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890  
Sněhu velí: Padej na zem.

Job 37,6
Tento příkaz, který ti dnes udílím,
není pro tebe ani nepochopitelný, ani vzdálený.

Dt 30,11
Hle, vy jste pouhé nic a vaše skutky nestojí za nic.
Zvolit vás je ohavnost.

Iz 41,24
Chci říci: Žijte z moci Božího Ducha, a nepodlehnete tomu,
k čemu vás táhne vaše přirozenost.

Gal 5,16
Na stříbro kelímek, na zlato pec; srdce však Hospodin prozkoumává.

Pr 17,3
Nechal jsem je tedy být s tím zarputilým srdcem,
ať si jdou za svými plány.

Zl 81,13
Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uprchni do Egypta
a buď tam, dokud ti neřeknu.

Mt 2,13
Až to spatříš, rozzáříš se, tvé ustrašené srdce se radostně rozbuší.

Iz 60,5
Podle toho jsme poznali, co je láska, že on za nás položil život.
A tak i my jsme povinni položit život za své bratry.

1Jan 3,16
A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu,
slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

Jan 1,14
10   20   30   40   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   160   170   180   190   200   210   220   230   240   250   260   270   280   290   300   310   320   330   340   350   360   370   380   390   400   410   420   430   440   450   460   470   480   490   500   510   520   530   540   550   560   570   580   590   600   610   620   630   640   650   660   661-670  680   690   700   710   720   730   740   750   760   770   780   790   800   810   820   830   840   850   860   870   880   890  


Biblické fotostřípky
  

  

   Rádio Proglas

   Víra na Internetu

   Pastorace.cz

   Krestanstvi.cz

   Pastorační středisko brněnské diecéze

   Informační kontaktní centrum

   Česká sekce Vatikánského rozhlasu

   SIGNALY.CZ: Nástěnka akcí, chat, stránky pro mládež

   IN! - Dívčí svět

   On-line breviář